Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 352 Radomierzyce – Zatonie zakończona

Cezary Przybylski
fot. DSDiK Wicestarosta Mariusz Tureniec uczestniczył w konferencji podsumowującej przebudowę drogi wojewódzkiej nr 352 na odcinku Radomierzyce – Zatonie.
istotne.pl 0 cezary przybylski, inwestycja, dsdik, miasto zgorzelec

Reklama

W konferencji promującej infrastrukturalny projekt transgraniczny „Przebudowa drogi nr 352 i S 146 będącej łącznikiem do A4 w Zgorzelcu” wziął udział Cezary Przybylski, marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Projekt ten został zrealizowany przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu, reprezentującą Województwo Dolnośląskie. Spotkanie dotyczące przebudowy drogi wojewódzkiej nr 352 Radomierzyce – Zatonie odbyło się w czwartek, 23 października, w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni. Oprócz podsumowania wykonania transgranicznego projektu drogowego przebudowy DW 352 Radomierzyce – Zatonie Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu przedstawiła plany inwestycyjne w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Na spotkaniu partnerom niemieckim złożono propozycje wspólnych przedsięwzięć w zakresie modernizacji dróg wojewódzkich nr 352 (odcinek Zatonie – Bogatynia) i nr 354 (odcinek Turoszów – Sieniawka).

Zmodernizowany odcinek dolnośląskiej drogi wojewódzkiej nr 352 (dł. ok. 14,5 km), znajduje się na terenie powiatu zgorzeleckiego oraz dwóch gmin: Zgorzelec i Bogatynia, jest bezpośrednim połączeniem z polsko-niemieckim przejściem granicznym Sieniawka – Zittau, siecią TEN-T i autostradą A4. Dla wszystkich użytkowników, a w szczególności obszaru przygranicznego, połączenie to jest ważnym szlakiem komunikacyjnym. Droga wojewódzka nr 352 ze względu na zły stan techniczny wymagała niezbędnej modernizacji, żeby zapewnić bezpieczeństwo i odpowiednie warunki jazdy.

Szczegóły na stronie Powiatu Zgorzeleckiego.

Powiat Zgorzelecki/ii

Reklama