Na Moniuszki postępują roboty budowlane

Inwestycja
fot. UM Legnica Prace na ul. Moniuszki wchodzą w końcowy etap. Obecnie na wyłączonej z ruchu jezdni zachodniej kładziona jest wiążąca warstwa nawierzchni asfaltowej.
istotne.pl 0 inwestycja, um legnica, miasto legnica

Reklama

Pod koniec tygodnia rozpocznie się – pod warunkiem, że nie będzie padał deszcz – wylewanie na obu jezdniach ostatniej warstwy: ścieralnej z betonu asfaltowego. Roboty prowadzono tu także w sobotę.

Prace na ul. Moniuszki rozpoczęły się 1 sierpnia. Na początku przebudowana została jezdnia wschodnia. Jednak z powodu awarii maszyny nie została wyłożona ostatnia warstwa ścieralna. Zostanie ona wylana po zakończeniu robót na jezdni zachodniej.

W czasie prac na ulicy Moniuszki okazało się, że przebiegająca pod jezdnią magistrala ciepłownicza jest już bardzo wyeksploatowana. Pracownicy Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej musieli ją wymienić, bo istniało bardzo duże prawdopodobieństwo, że tej zimy dojedzie tam do awarii. Jej usunięcie wiązałoby się z rozkopaniem przebudowanej ul. Moniuszki. Byłoby to działanie nieracjonalne i kosztowne.

Przypomnijmy: przebudowa ul. Moniuszki dotyczy jej odcinka od skrzyżowania z aleją Piłsudskiego i ulicą II Armii Wojska Polskiego do skrzyżowania z Wrocławską. Prace obejmują m.in. budowę nowej nawierzchni jezdni (będzie wykonana z betonu asfaltowego), wymianę jej podbudowy na głębokości pół metra i większej, wymianę krawężników, przebudowę części chodników (będą z betonowej kostki brukowej) z zachowaniem ścieżki rowerowej, zatoki autobusowej (z betonu), przebudowę wpustów ulicznych wraz z przykanalikami, regulację urządzeń infrastruktury technicznej w jezdniach i chodnikach, remont studni kanalizacyjnych, budowę odcinka kanalizacji kablowej dla sieci teleinformatycznej Legman oraz dla zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym, a także urządzenie terenów zielonych.

Inwestycja kosztować będzie ok. 2,2 mln zł.

UM Legnica/ii

Reklama