Zarząd Związku Miast Polskich obradował w Legnicy. Już po raz drugi

Ludzie
fot. UM Legnica W miniony piątek, 17 października br., po raz drugi (po siedmiu latach) Zarząd Związku Miast Polskich zebrał się na swym posiedzeniu w Legnicy.
istotne.pl 0 tadeusz krzakowski, miasto legnica

Reklama

Gospodarzem spotkania był prezydent Tadeusz Krzakowski, który sprawuje funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej ZMP. Zapoznał on kolegów samorządowców z legnicką gospodarką, inwestycjami, budżetem, demografią i osiągnięciami.

Obecni byli prezydenci, burmistrzowie i inni przedstawiciele 16 polskich miast. Przed obradami zwiedzali Legnicę. Byli na Zamku Piastowskim, w ewangelickim kościele Marii Panny, pod kamienicą Scholza, w Rynku i w Akademii Rycerskiej. Dla wielu z nich legnickie zabytki i bogata historia były prawdziwym odkryciem.

SpotkanieSpotkaniefot. UM Legnica

Zarząd dyskutował i opiniował m.in. projekty ustaw o zmianach w tzw. ustawie śmieciowej, zmianie ustawy o samorządzie gminnym, o podatku dochodowym od osób fizycznych i bezpieczeństwie imprez masowych, a także ustawy o obligacjach, o podatku VAT, o swobodzie działalności gospodarczej, Karcie Dużej Rodziny, zwolnieniach z podatku od nieruchomości, z opłat lokalnych i zmianach w podatku od osób prawnych. Samorządowcy wyrażali swe opinie z punktu widzenia potrzeb gmin i lokalnych społeczności, co często nie jest zbieżne z propozycjami rządowymi.

Samorządowa korporacja, jaką jest ZMP, posiada bardzo bogate, jeszcze międzywojenne tradycje i doświadczenia, skupia obecnie 303 miasta członkowskie, które zamieszkuje ponad 73 proc. miejskiej ludności naszego kraju. Jej najważniejsze zadania związane są z praktycznym i realnym wpływem na procesy legislacyjne oraz jakość stanowionych w kraju aktów prawnych, szczególnie tych dotyczących ustroju samorządowego i funkcjonowania gmin, ze wspólną promocją gospodarczą i kulturalną miast, wspólną polityką wobec organów administracji rządowej, polityką informacyjną, a także wymianą doświadczeń pomiędzy rozmaitymi służbami i podmiotami komunalnymi działającymi w miastach.

UM Legnica/ii

Reklama