Wójt Gminy Bolesławiec oraz radni zaprzysiężeni

Wójt Gminy Bolesławiec oraz radni zaprzysiężeni
fot. Karolina Wieczorek Odbyła się inauguracyjna sesja Rady Gminy Bolesławiec siódmej kadencji. Radni wybrali przewodniczącego, wiceprzewodniczących oraz przewodniczących komisji stałych. Ślubowanie złożył wójt Andrzej Dutkowski.

Pierwszą sesję otworzył radny-senior Ryszard Kaprawy, który przyjął od radnych ślubowanie. – 16 listopada 2014 roku przejdzie do historii jako dzień siódmych w powojennej Polsce wolnych, demokratycznych i niezależnych wyborów samorządowych. W tym dniu społeczeństwo Gminy Bolesławiec powierzyło sprawowanie mandatu radnego 15 swoim przedstawicielom – mówił Ryszard Kaprawy.

Radni złożyli ślubowanie po uprzednim odczytaniu tekstu. Nad sprawnym przebiegiem tej części sesji czuwała najmłodsza wiekiem radna Agnieszka Miszkiewicz.

Po uchwaleniu porządku obrad, przystąpiono do wyboru przewodniczącego Rady Gminy. Zgłoszonym kandydatem został Bogusław Ireneusz Uziej. Następnie wybrani zostali wiceprzewodniczący Rady Gminy Bolesławiec. Funkcję sprawować będą: Grażyna Krystyna Łucka i Michał Gajewski. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Ryszard Kaprawy, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Henryk Borucki, Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Andrzej Chudzik oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Andrzej Szwedo.

Zofia Kojder (przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Bolesławcu) wręczyła Andrzejowi Dutkowskiemu zaświadczenie o wyborze na wójta. Po złożeniu stosownego ślubowania wójt zabrał głos i powiedział, że liczy na owocną i pomyślną współpracę wszystkich radnych.

– Jestem przekonany, że naszą wspólną pracą sprawimy, że za cztery lata, gdy siódma kadencja przechodzić będzie do historii, będziemy mogli przyznać, że nasza mała ojczyzna wciąż się rozwijała i zmieniała dla naszych mieszkańców – mówił Andrzej Dutkowski. – Obecnie wszyscy tworzymy jedną gminną rodzinę, której zadaniem jest dbanie o wspólne dobro.

Karolina Wieczorek/ii