VI edycja „Rocznika Bolesławieckiego”

Promocja Rocznika Bolesławieckiego
fot. Muzeum Ceramiki Odbyła się promocja VI tomu „Rocznika Bolesławieckiego 2013”, wydawnictwa poświęconego historii i współczesności Bolesławca i ziemi bolesławieckiej.
istotne.pl 0 muzeum ceramiki, piotr roman, rocznik bolesławiecki

Reklama

W Sali Rajców bolesławieckiego ratusza publikację i kwiaty wręczali autorom i redaktorom prezydent Bolesławca Piotr Roman oraz Józef Pokładek i Janina Piestrak-Babijczuk, reprezentujący Radę Miasta Bolesławiec. Gratulacje na ręce autorów złożył też Jan Cołokidzi, prezes Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka. Promocję poprowadził redaktor naczelny Edmund Maliński.

W „Roczniku Bolesławieckim 2013” zamieszczona jest ilustrowana kronika najważniejszych wydarzeń minionego roku oraz zróżnicowane tematycznie, przekrojowe artykuły dotyczące postaci i zjawisk związanych z miastem. W dziale Badania nad historią Bolesławca zostały zaprezentowane artykuły poświęcone wyborom do Sejmu Ustawodawczego w 1947 r. w powiecie bolesławieckim, historii 12. Specjalnego Pułku Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (12. Pułk Kawalerii) oraz przyjazdowi reemigrantów z Jugosławii na Ziemię Bolesławiecką w latach 1946–1948. W publikacji znalazły się też teksty poświęcone m. in.: jubileuszowi XX lat partnerstwa Bolesławiec – Siegburg, losom rzeźb poplenerowych w Bolesławcu, dziejom Muzeum Ceramiki w latach 1971–2001, historii Bolesławieckiego Towarzystwa Gospodarczego w latach 1990–2013, amatorskim zespołom artystycznym w placówkach kulturalno-oświatowych Bolesławca w latach 1945–1976 oraz Międzyzakładowemu Klubowi Pracowników Handlu i Spółdzielczości Relaks.

Rocznik Bolesławiecki dostępny jest w księgarni Agora w RynkuRocznik Bolesławiecki dostępny jest w księgarni Agora w Rynkufot. Grażyna Hanaf

W dziale Komunikaty omówione zostały: obchody 150. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, jubileusz X-lecia Carpe Diem, działania Bolesławieckiej Rady ds. Seniorów I kadencji, historia Powiatowego Koła Pszczelarzy w Bolesławcu, działalność i losy pszczelarki Aleksandry Juchniewicz oraz dzieje sztandaru NSZZ Solidarność Zakładów Górniczych Konrad i bolesławieckiej Solidarności.

W Roczniku zaprezentowano także sylwetki znanych twórców bolesławieckich: pisarki i tłumaczki Iwony Banach, projektantów ceramiki: Marty Małoszyc-Silbert i Mariusza Ochockiego, architekta i malarza Ryszarda Jethona, projektantki biżuterii Sabiny Hil. Obok tekstów poświęconych zespołom muzycznym: Obstawie Prezydenta i Sumptuastic, przeczytać też można wywiady ze znanym wrocławskim artystą Władysławem Garnikiem i uznanym muzykiem Tomaszem Wachnowskim.W publikacji zamieszczone zostały także wspomnienia Danuty Maślickiej i Zygmunta Brusiło.

W dziale poświęconym zasłużonym dla miasta, nieżyjącym już bolesławianom przedstawiono sylwetki Adama Wacława Kowalskiego (1907–2003), Wiesława Ołenicza (1933–1993) i Józefa Szczerby (1928–1983). Na końcu publikacji zamieszczono recenzje powstałych w ubiegłym roku publikacji książkowych poświęconych miastu i Ziemi Bolesławieckiej: katalogu wystawy „Bolesławiecka ceramika na drodze do nowoczesności” oprac.: A. Bober-Tubaj, A. Bojanowska, B. Glinkowska, J. Kutschera, T. Orawiec, A. Puk, K. Stanicka-Brzezicka, „Joachim” i przewodnika „Maroko” pióra Grażyny Hanaf, „Bolesławiec słowem i obrazem malowany” autorstwa Kamilli Dudek, „Nie mieliśmy dzieciństwa… Wspomnienia bolesławieckich Sybiraków” pod red. A. Gorzkowicz, E. Ołenicz-Bernackiej, A. Puk, „1813–2013. Dwusetna rocznica kampanii napoleońskiej na Śląsku” pod red. J. Maronia, G. Straucholda i A. Olejniczka.

W przygotowaniu Rocznika wzięło udział trzydzieści osób. Autorzy tekstów i recenzji: Adam Baniecki, Jan Żuralski, Michał Chlastawa, Zygmunt Brusiło, Krystyna Gay-Kutschenreiter, Teresa Wolanin, Barbara Rejwerska, Grzegorz Owczarkowski, Lesław Kasprzycki, Aleksandra Szylin, Eugenia A. Wolska, Zbigniew Horoniecki, Maria Sobolska, Zbigniew Razik, Danuta Maślicka, Katarzyna Żak, Andrzej Żurek, Ewa Ołenicz-Bernacka, Zdzisław Mirecki, Jan Paździora, Magdalena Zientara, Józefa Witas, dr Barbara Banaś, prof. Grzegorz Strauchold, dr Tomasz Głowiński; redakcja i korekta: Edmund Maliński, Anna Bober-Tubaj, Grzegorz Matoryn, Maria Sobolska, Ewa Ołenicz-Bernacka, Agata Bojanowska, Anna Puk, recenzent wydawniczy: prof. dr hab. Grzegorz Strauchold.

Publikację można nabyć w obu działach Muzeum Ceramiki, Punkcie Informacji Turystycznej i Kulturalnej oraz w księgarni Agora w Rynku w promocyjnej cenie 30 złotych do końca października.

Publikacja finansowana jest ze środków Gminy Miejskiej Bolesławiec oraz Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka. Wydawcą jest Muzeum Ceramiki w Bolesławcu.

Reklama