Bolesławiec liderem zrównoważonego gospodarowania przestrzenią

Marta Gęsikowska
fot. UM Bolesławiec Miasto Bolesławiec otrzymało tytuł „Lidera zrównoważonego gospodarowania przestrzenią” w I Ogólnopolskim Konkursie Miast w kategorii miast powiatowych.
istotne.pl 0 konkurs, um bolesławiec

Reklama

Konkurs poświęcony jest szeroko pojętej problematyce planowania i zagospodarowania przestrzennego. Jego organizatorami są Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa oraz Związek Miast Polskich.

Tytuł dla Bolesławca został przyznany za racjonalną politykę przestrzenną, wyjątkową dbałość o dziedzictwo kulturowe i jakość przestrzeni publicznych oraz wspieranie udziału mieszkańców we współdecydowaniu o zmianach zachodzących w przestrzeni.

Wyniki konkursu zostały ogłoszone podczas XII Kongresu Miast Polskich w Wejherowie. Zaszczytne wyróżnienie dla Bolesławca odebrała Marta Gęsikowska, p.o. kierownika Referatu Gospodarki i Informacji Przestrzennej w Urzędzie Miasta.

Marta GęsikowskaMarta Gęsikowskafot. UM Bolesławiec

– Warto podkreślić, że w Bolesławcu utworzony został serwis internetowy umożliwiający szeroko zakrojoną współpracę ze społeczeństwem na płaszczyźnie zagospodarowania przestrzennego – informuje Marta Gęsikowska.

Zakres danych zawartych w serwisie umożliwia uzyskanie informacji o stanie zaawansowania prac planistycznych wraz z podglądem propozycji rozwiązań planistycznych, zapoznanie się z wcześniejszymi planami miejscowymi obowiązującymi na obszarze zmiany planu oraz z aktualnym zagospodarowaniem, wyszukanie danej nieruchomości w celu sprawdzenia, czy prowadzone procedury planistyczne w mieście obejmują działki zainteresowanej strony, porównanie zapisów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec z proponowanym zagospodarowaniem, a także analizę społecznych uwarunkowań miasta. Ponadto serwis zawiera rejestr obowiązujących planów miejscowych, wzory wniosków, a także podstawowe informacje z zakresu planowania przestrzennego.

informacja zlecona: UM Bolesławiec

Reklama