Prace na bolesławieckich drogach i chodnikach

Ulica Zygmunta Augusta
fot. UM Bolesławiec Zakończył się drugi etap budowy drogi przy ul. Zygmunta Augusta. Zadanie zostało zrealizowane i sfinansowane przy współudziale Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”.
istotne.pl 0 inwestycja, um bolesławiec

Reklama

Koszty zadania wyniosły 139 214 zł. W ramach prac wykonano nową nawierzchnię asfaltową, chodniki z kostki brukowej, krawężniki oraz wymianę linii kablowej dla zasilania oświetlenia ulicznego. Wykonawcą prac jest Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej.

Ulica Zygmunta AugustaUlica Zygmunta Augustafot. UM Bolesławiec
Ulica Zygmunta AugustaUlica Zygmunta Augustafot. UM Bolesławiec

We wrześniu w Bolesławcu zakończyły się remonty cząstkowe chodników przy ulicach: Teatralna, Modrzewiowa, Królowej Jadwigi, Graniczna, Kwiatowa. Remonty znaków drogowych miały miejsce przy ulicach: Sierpnia ’80, Cichej, Armii Krajowej, Ceramicznej, Starzyńskiego, Warszawskiej, Kleeberga.

Nowe znaki z nazwą miejscowości ustawione zostały na granicy między miastem a wsią Rakowice – ul. Gdańska. Równanie dróg technicznych nastąpiło przy ul. Rzemieślniczej, ul. Herberta, ul. Mostowej, ul. Morelowej, ul. Grabowej oraz ul. Zabobrze – odcinek drogi dojazdowej w kierunku przepustu pod drogą krajową nr 94. Obcięcie gałęzi, które zasłaniały znaki drogowe wykonano przy ul. Gdańskiej – Otok i ul. Ptasiej. Wymiana kratek ściekowych nastąpiła przy ul. Szarotek i ul. Gdańskiej.

Urząd Miasta zlecił wykonanie oznakowania poziomego i pionowego przy wyjeździe z ul. Gałczyńskiego w aleję Tysiąclecia oraz poziomego miejsc postojowych wzdłuż ul. Asnyka (odcinek od biurowca do galerii handlowej). Od 1 października br. wprowadzona została nowa organizacja ruchu na ul. Zabobrze, odcinek od początku ulicy do budynku nr 22, zakaz zatrzymywania się po obu stronach ulicy.

Do końca października potrwają prace przy budowie kanalizacji deszczowej w ul. Rzemieślniczej (odcinek od al. Wojska Polskiego do ul. Jeleniogórskiej). Wykonawcą robót jest firma SKG z Bożejowic. Do końca października zakończą się również prace remontowe drogi przy ul. Stokrotek. Wykonawcą jest firma Bud-Dróg z Kożuchowa. W zakres prac wchodzi m.in. ułożenie nowej nawierzchni jezdni, naprawa i regulacja zjazdów, chodników, regulacja studzienek. Wartość prac wynosi ponad 98 tys. zł. Środki pochodzą z budżetu miasta.

Urząd Miasta przekazał teren budowy w celu realizacji zadania pn. Remont dojść do budynków zlokalizowanych przy ul. Dolne Młyny w Bolesławcu. Prace polegać będą na remoncie chodnika, wjazdu oraz dość do budynków o numerach 50, 52, 54. Wykonawcą jest Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej. Wartość prac wynosi 45 775 zł. Środki pochodzą z budżetu miasta.

informacja zlecona: UM Bolesławiec

Reklama