Nowogrodziecki ZZOZ zmieni swoje oblicze

SP ZZOZ Nowogrodziec
fot. UM Nowogrodziec Już za trzy lata wszystkie placówki lecznicze będą musiały spełniać rygorystyczne wymogi lokalowe.
istotne.pl 0 nowogrodziec, zdrowie, inwestycja

Reklama

Placówki, które nie spełniają wymagań, określonych przez ministra zdrowia, będą musiały dostosować do nich swoje pomieszczenia, w innym przypadku jednostki te nie będą mogły prowadzić działalności leczniczej. Dla polskich pacjentów oznacza to sytuację, w której warunki pobytu w szpitalach będą identyczne jak w Niemczech.

Innym aspektem strategii w obszarze opieki zdrowotnej jest zwiększenie dostępności usług elektronicznych dla pacjentów. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu, jak setki innych podobnych zakładów, stoi przed trudnymi wyzwaniami sprostania wymaganiom.

Pierwsze wyzwanie – dostosowanie pomieszczeń –j ednostka realizuje poprzez projekt przeniesienia działalności do nowej siedziby. Projekt ten zakłada przebudowę i wyposażenie budynku przy ulicy Lubańskiej. Nieruchomość na ten cel (trzy działki o łącznej powierzchni ponad 0,5 ha oraz budynek o powierzchni użytkowej ponad 1,3 tys. m²) została zakupiona przez Gminę Nowogrodziec od Grupy Inco S.A. w 2013 roku za 180 tys. zł. Podstawowym źródłem finansowania przedsięwzięcia jest dotacja Gminy Nowogrodziec w wysokości 1,5 mln złotych, udzielona na podstawie umowy podpisanej w marcu br. Pozostałe źródła finansowania to środki własne jednostki oraz dotacje celowe.

SP ZZOZ NowogrodziecSP ZZOZ Nowogrodziecfot. UM Nowogrodziec
SP ZZOZ NowogrodziecSP ZZOZ Nowogrodziecfot. UM Nowogrodziec

W sierpniu, po ukończeniu prac projektowych, SP ZZOZ złożył wniosek o pozwolenie na budowę. Na koniec września planowane jest wyłonienie generalnego wykonawcy, któremu w połowie października zostanie przekazany plac budowy. Zakończenie procesu przebudowy i wyposażenia planowane jest na 31 lipca 2015 r.

Nowo projektowany budynek będzie spełniał wszystkie wymagania w zakresie pomieszczeń zakładu leczniczego, będzie posiadał 80 miejsc łóżkowych oraz niezbędną infrastrukturę pozwalającą na prowadzenie działalności leczniczej.

Drugie wyzwanie – wdrożenie systemu informatycznego, który pozwoli na prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej i udostępnienie tzw. e-usług dla ludności, jest realizowane w ramach projektu pt. „Zintegrowana platforma dostępu do dokumentacji medycznej dla pacjentów z terenu powiatu zgorzeleckiego i bolesławieckiego”. Projekt realizowany jest przez konsorcjum, którego liderem jest Wielospecjalistyczny Szpital – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu, drugim partnerem jest SP ZOZ w Nowogrodźcu przy ulicy Asnyka. Powyższy projekt uzyskał wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, kwota dotacji dla SP ZZOZ wynosi 350 tys. zł.

Dzięki wdrożeniu projektu jednostka będzie w pełni zinformatyzowana i dostępna dla ludności poprzez specjalny portal internetowy. Obecnie prowadzone są postępowania zakupowe w celu wyłonienia dostawców sprzętu i oprogramowania, zakończenie realizacji całego projektu zaplanowano na koniec października.

UM Nowogrodziec/ii

Reklama