Ławnicy poszukiwani

Paragraf
fot. freeimages.com (ekelzarth) Rada Miejska w Zawidowie informuje, że 31 grudnia 2015 r. upływa kadencja ławników w sądach powszechnych.
istotne.pl 0 sąd, zawidów, ławnik, miasto zgorzelec

Reklama

Zgodnie z art. 162 § 1 ustawy z 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity z 2015 r. poz. 133 i 509) kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2015 r.

Szczegółowych informacji na temat zgłoszeń oraz druki zgłoszeń kandydatów na ławników można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zawidowie, plac Zwycięstwa 21/22, pok. nr 14 w godz. 8:00–15:00.

UM Zawidów/ii

Reklama