Siódma edycja „Rocznika Bolesławieckiego”

Siódma edycja „Rocznika Bolesławieckiego”
fot. UM Bolesławiec Promocja VII tomu „Rocznika Bolesławieckiego 2014”, wydawnictwa poświęconego historii i współczesności Bolesławca i Ziemi Bolesławieckiej, odbyła się 30 czerwca 2015 r. w Sali Rajców bolesławieckiego Ratusza.

Prezydent Bolesławca Piotr Roman oraz dyrektorka Muzeum Ceramiki Anna Bober-Tubaj podziękowali autorom artykułów i redaktorom za pracę, wręczając im kwiaty i pierwsze egzemplarze publikacji. Promocję poprowadził redaktor naczelny dr Edmund Maliński. W pracach nad tegoroczną edycją uczestniczyło 34 autorów, a od pierwszego wydania „Rocznika Bolesławieckiego 2008” w przedsięwzięcie zaangażowało się w sumie około stu osób. W porównaniu do pierwszej edycji publikacji liczba stron wzrosła od 124 do 224. W kolejnych latach zmieniał się też układ i poszczególne działy tematyczne.

W „Roczniku Bolesławieckim 2014” zamieszczona jest ilustrowana kronika najważniejszych wydarzeń minionego roku oraz zróżnicowane tematycznie, przekrojowe artykuły dotyczące postaci i zjawisk związanych z miastem. W dziale Badania nad historią Bolesławca zamieszczono artykuły: Przemysł spożywczy w powiecie bolesławieckim w latach 1945-1949 Adama Banieckiego, Specjalny Pułk Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (12 pułk Kawalerii) w Bolesławcu w 1945 roku (II część) Jana Żuralskiego, a także opracowanie O języku reemigrantów z Bośni Stanisławy Opały.

W publikacji znalazły się też inne artykuły poświęcone tematyce lokalnej: Ksiądz Paul Sauer. Mity i prawdy i Profesor Andrzej Zawada. Człowiek wielu pasji Zygmunta Brusiły, O bolesławieckiej obecności ks. Andrzeja Gromadzkiego (1898–1968) Ewy Browarczyk, Ks. prałat Edward Bober – pierwszy proboszcz Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Bolesławcu (1969–2006) oraz Związki Bolesławca z morzem Lesława Kasprzyckiego, Trzeba pragnąć – bolesławieckie Muzeum im. św. Marii de Mattias Alicji Marii Brusiło, Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka (2003–2014) Edmunda Malińskiego, a także opracowanie Aula Sądu Rejonowego w Bolesławcu Anny Bober-Tubaj i Agaty Bojanowskiej.

W dziale Komunikaty przybliżono następujące zagadnienia: 10 lat Bolesławca w Unii Europejskiej (Agnieszka Gergont), Od księgarni Appunów do księgarni „Agora” – 200 lat działalności „ludzi książki” w Bolesławcu (Anna Bober-Tubaj), Księgarnia to jest to, co lubię. Rozmowa z Józefą Witas (Ola Gucał, Marcela Lewandowska, Estera Sadaj), Nie sztuka umrzeć, sztuka żyć. Klub Amazonek (Eugenia Alina Wolska), Kliczków – pamięci Henryka Baranowskiego (Jadwiga Szczurowska), Jubileusz 25-lecia Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich (Joanna Kupisz, Stanisława Zięcik), Tablice upamiętniające męczeńską śmierć bł. ks. Jerzego Popiełuszki ufundowane przez bolesławian (Zbigniew Razik), Sięgając po marzenia… (Małgorzata Janowska), Talent Roku 2014 (Ewa Szajwaj) oraz Bolesławieckie schrony Luftschutz (Adam Faltyn).

W „Roczniku...” zaprezentowano także znanych bolesławieckich twórców: Wiesławę Goryczkę i Martę Kisiliczyk (Danuta Maślicka), Barbarę Lichą-Marcinek (Maria Sobolska), Janusza Moniatowicza (Ewa Ołenicz-Bernacka), Marka Zygę (Agata Bojanowska), Aleksandrę Sozańską-Kut i Barbarę Kozłowską-Trojnar (Katarzyna Żak), a także Pawła Śliwko – wieloletniego dyrektora bolesławieckich szkół (Lesław Kasprzycki) i Krzysztofa Rakowskiego – twórcę festiwalu Castle Party w Bolkowie (Magdalena Olga Konieczna). Przybliżono także sylwetki nieżyjących już osób zasłużonych dla miasta: Władysława Lubocha (Jan Paździora) i Bohdana Pielińskiego (Danuta Maślicka).

Na końcu publikacji zamieszczono recenzje powstałych w ubiegłym roku publikacji książkowych poświęconych miastu i regionowi bolesławieckiemu: Anna Bober-Tubaj, Libor Dušek, Barbara Glinkowska, Johanna Kutschera, Jiří Louda, Tadeusz Orawiec, Oldřich Palata, „Bolesławiecka ceramika artystyczna w XVIII i XIX w. Wybrane typy dekoracji w zbiorach polskich, czeskich i niemieckich” i „50 lat Plenerów Ceramiczno-Rzeźbiarskich w Bolesławcu” (dr Barbara Banaś), Anna Bober-Tubaj, Agata Bojanowska, Grzegorz Kozłowski, Józef Król, „V wieków wodociągów i kanalizacji w Bolesławcu”, „Ocalić od zapomnienia. Wspomnienia bolesławieckich Kresowian” i „Z Bośni do Bolesławca. Wspomnienia reemigrantów z Jugosławii” (prof. dr hab. Grzegorz Strauchold), Andrzej Olejniczak, „Wielka Armia na Dolnym Śląsku w 1813 roku” (dr hab. Tomasz Głowiński), Joanna Sawicka, Zdzisław Abramowicz, „Gmina Gromadka. Ziemia lasów i kuźnic” (Zygmunt Brusiło), Sebastian Zielonka, „Kruszyn – miejsce niezwykłe” (Krzysztof Rajczakowski), Agata Bojanowska, „Młodzieżowy Dom Kultury w Bolesławcu im. St. Wyspiańskiego w Bolesławcu 1954–2014” (Maria Sobolska), Albin Kulesza, „Jutrzenka. Historia dla jutra” (Lesław Kasprzycki), „Via Fabrilis – szlak tradycji rzemieślniczych” (Marta Julita Satoła), Danuta Maślicka, „Spektakl” i Iwona Banach, „Lokator do wynajęcia” (Ewa Ołenicz-Bernacka) oraz Grażyna Hanaf, „Garbuska. Baśń terapeutyczna” (Urszula Frąszczak-Matyjewicz).

„Rocznik Bolesławiecki 2014” można nabyć w obu działach Muzeum Ceramiki, Punkcie Informacji Turystycznej i Kulturalnej oraz bolesławieckich księgarniach. Publikacja finansowana jest ze środków Gminy Miejskiej Bolesławiec oraz Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka, a jej wydawcą jest Muzeum Ceramiki w Bolesławcu.

iza