Remonty i inwestycje w Bolesławcu

Remonty i inwestycje w Bolesławcu
fot. UM Bolesławiec 29 czerwca 2015 r. Urząd Miasta odebrał prace przy wykonaniu podestów umożliwiających komunikację osób z trudnościami w poruszaniu się i rodzin z małymi dziećmi na deptak-plażę-basen oraz pomost na terenie zbiornika retencyjnego przy ul. Jeleniogórskiej.
istotne.pl remont, inwestycja, um bolesławiec

Wykonawcą tego zadania jest Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bolesławcu.

ZbiornikZbiornikfot. UM Bolesławiec

Odbiór końcowy miał również miejsce w parku miejskim przy ul. Parkowej. Dotyczył on wykonania przejść kablowych pod chodnikami w celu objęcia monitoringiem miejskim placu zabaw. Warto przypomnieć, że z urządzeń na wielopokoleniowym placu zabaw mieszkańcy korzystają już od ubiegłego roku. Nowa aranżacja placu stworzyła większe możliwości wykorzystania parku dla organizacji spotkań promujących ruch i aktywny wypoczynek, a w parku powstało kilka stref rekreacyjnych dla wszystkich grup wiekowych.

ParkParkfot. UM Bolesławiec

Kolejne odbiory dotyczyły budowy drogi stanowiącej dojazd do terenów przemysłowych wraz z przebudową zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 297 na boczną ulicę Kościuszki oraz oznakowania poziomego i pionowego al. Tysiąclecia.

Boczna KościuszkiBoczna Kościuszkifot. UM Bolesławiec
Boczna KościuszkiBoczna Kościuszkifot. UM Bolesławiec

Od 15 do 26 czerwca 2015 r. Urząd Miasta zlecił wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg przy ulicach: Zgorzeleckiej, Bobrowej, Opitza, Cichej, Wałowej, Partyzantów, Łukasiewicza, Konradowskiej, 1 Maja, Karpeckiej, Teatralnej, Armii Krajowej, Bobrowej, Miłosza.

Na ul. Orlej wykonany został remont chodnika na powierzchni 42 m². Na al. Tysiąclecia kostka została przełożona na 10 m². Przy ulicach Zygmunta Augusta–Cicha wykonany został remont schodów przy ogrodzeniu przedszkola. Na ul. Zabobrze (droga w kierunku Mierzwina) nastąpiło równanie i tymczasowe utwardzenie nawierzchni. Chemoutwardzalne oznakowanie poziome wykonane zostało na ul. Asnyka i na ul. Bielskiej.

iza