10 Brygada Kawalerii Pancernej: Bóbr-15

10 Brygada Kawalerii Pancernej: Bóbr-15
fot. Katarzyna Przepióra W dniach od 13 do 16 kwietnia 2015 roku na obiektach szkoleniowych 10 Brygady Kawalerii Pancernej (10BKPanc) zrealizowane zostało ćwiczenie dowódczo-sztabowe pod kryptonimem Bóbr 15.
istotne.pl wojsko, 10bkpanc, świętoszów, ćwiczenia

Cztery dni (zarówno w dzień, jak i w nocy) żołnierze 10BKPanc oraz innych jednostek Czarnej Dywizji doskonali umiejętności w rozwiązywaniu problemów taktycznych w czasie planowania, organizowania i prowadzenia działań.

– Tylko cztery dni, jednak wysiłek ogromny. Zmienna sytuacja taktyczna, praktyczna zmiana miejsca rozwinięcia stanowisk dowodzenia brygady i podległych pododdziałów oraz nieustanne panowanie nad zmiennymi wpływającymi na tę sytuację i wypracowane decyzje. Tak pokrótce można określić ćwiczenie pod kryptonimem Bóbr-15. – opisywał gen. dyw. Jarosław Mika, kierownik ćwiczenia i jednocześnie dowódca 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej.

Scenariusz ćwiczenia zakładał konflikt dwóch państw: Barii – Sojusz Czerwonych oraz Wislandii – Sojusz Niebieskich. Zarzewiem konfliktu były roszczenia Barii o nowe, niedawno odkryte bogate złoża ropy, gazu oraz miedzi na terytorium Wislandii. Siły Zbrojne Barii rozpoczęły działania zbrojne przeciwko Wislandii i wtargnęły w jej granice.

Żołnierze ćwiczący na stanowiskach dowodzenia 10BKPanc, zarówno brygadowych, jak i trzech jej pododdziałów, musieli zaplanować oraz wypracować decyzje dotyczące sposobu pokonania obrony przeciwnika, a następnie opanować i utrzymać obiekty ataku oraz zabezpieczyć wejście do walki odwodu brygady. Ważny pod względem taktycznym był również sposób wykorzystania dodatkowych elementów ugrupowania bojowego w natarciu oraz zorganizowanie przejścia do obrony w styczności z przeciwnikiem.

– Udział w szkieletowym ćwiczeniu dowódczo-sztabowym Bóbr-15 był dla żołnierzy 10BKPanc niezwykle istotny, gdyż pozwolił na obiektywną ocenę zdolności dowództwa brygady oraz wydzielonych dowództw podległych do planowania, organizowania i kierowania działaniami bojowymi – powiedział dowódca 10BKPanc pułkownik Maciej Jabłoński. – Specyfika ćwiczenia wyrażana kreowanym charakterem środowiska operacyjnego zainicjowała bardzo intensywną realizację zadań przez ćwiczące dowództwa i wojska. Jestem szczególnie zadowolony i dumny z podległych mi dowódców, szefów i wojsk, gdyż w pełni wykonali postawione im zadania, wykazując wszechstronność, inicjatywę, kreatywność oraz determinację w dążeniu do osiągnięcia założonych celów działania.

Kierownictwo ćwiczenia, które tworzyli żołnierze dowództwa Czarnej Dywizji, sprawdziło i poddało ocenie zdolności ćwiczących stanowisk dowodzenia w zakresie funkcjonowania i realizacji zadań w etatowych strukturach, z wykorzystaniem etatowych środków dowodzenia i łączności, w warunkach działań o wysokiej intensywności. Podczas ćwiczenia przygotowanie świętoszowskiej jednostki do realizacji działań sprawdzane było także przez Departament Kontroli Ministerstwa Obrony Narodowej.

mjr Artur Pinkowski, Katarzyna Przepióra