Komu należy się tytuł Zasłużony dla Miasta Bolesławca?

fot. Rajcy chcą uhonorować tym tytułem ponad 40 osób i dwie instytucje. Czy tak się stanie, dowiemy się na najbliższej sesji Rady Miasta Bolesławiec, która będzie mieć miejsce w środę 20 maja

Reklama

Tytuł „Zasłużony dla Miasta Bolesławca” miejscy radni chcą przyznać następującym osobom:

 1. Stanisławowi Andrusieczce
 2. Leszkowi Bajowi
 3. Janowi Blacha
 4. Krystynie Boratyńskiej
 5. Edwardowi Burniakowi
 6. Józefowi Burniakowi
 7. Andrzejowi Chodyrze
 8. Andrzejowi Czeczutce
 9. Irenie Dul
 10. Małgorzacie Goleńskiej
 11. Bronisławowi Grygielowi
 12. Piotrowi Hetelowi
 13. Annie Hill
 14. Stanisławowi Jędruszce
 15. Dariuszowi Jośko
 16. Lesławowi Kasprzyckiemu
 17. Andrzejowi Kostarenko
 18. Januszowi Koziołowi
 19. Józefowi Królowi
 20. Gabrieli Kujawińskiej
 21. Stefanii Łomnickiej
 22. Danucie Maślickiej
 23. Mirosławie Mitek
 24. Zygmuntowi Myśliwiec
 25. Danucie Nastalskiej
 26. Bolesławowi Nowakowi
 27. Wiesławowi Ogrodnikowi
 28. Wiesławie Olczyk
 29. Janowi Paździorze
 30. Janinie Piestrak-Babijczuk
 31. Krzysztofowi Pieszko
 32. Dorocie Pińczuk
 33. Józefowi Pokładkowi
 34. Hubertowi Prabuckiemu
 35. Mirosławowi Sakowskiemu
 36. Bożenie Szymczak
 37. Stanisławowi Szypulskiemu
 38. Beacie Ślęzak
 39. Lesławowi Śliwce
 40. Pawłowi Śliwko
 41. Teresie Wolanin
 42. Danucie Zamaro
 43. Grażynie Zbieg
 44. Danucie Zielińskiej
 45. Jerzemu Zielińskiemu

Komu, waszym zdaniem, tytuł ten należy się najbardziej? Opinie możecie wyrażać w komentarzach pod tekstem.

Reklama