Zwolnienie od podatku od nieruchomości

Zwolnienie od podatku od nieruchomości
fot. Krzysztof Gwizdała Poniżej prezentujemy informację Prezydenta Miasta Bolesławiec Piotra Romana.
istotne.pl pieniądze, um bolesławiec

Szanowni Mieszkańcy Miasta Bolesławca,
od 1 stycznia 2015 r. na terenie miasta Bolesławiec obowiązuje zwolnienie od podatku od nieruchomości:

  1. lokali i budynków mieszkalnych, z wyjątkiem związanych z działalnością gospodarczą
  2. gruntów pozostałych.

Zwolnienie przysługuje zarówno osobom fizycznym, jak i osobom prawnym.

Informuję, że w roku 2015 decyzje ustalające podatek od nieruchomości w kwocie 0 zł nie będą doręczane! Osoby płacące dotychczas podatki z powyższych tytułów nie wypełniają żadnych dokumentów.

W przypadku rozpoczęcia w 2015 r. użytkowania nowo wybudowanego lub rozbudowanego budynku mieszkalnego należy niezwłocznie zgłosić ten fakt w Referacie Podatków i Opłat Urzędu Miasta Bolesławiec, w Ratuszu.

Zwolnienie nie ma zastosowania do opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, które za 2015 rok należy uiścić do 31 marca 2015 r.

Z poważaniem
Prezydent Miasta Bolesławiec
Piotr Roman

iza