Pierwsze spotkanie sołtysów kadencji 2015-2018

Spotkanie
fot. Gmina Rudna 13 lutego 2015 r. w Centrum Kultury w Rudnej odbyło się spotkanie inauguracyjne sołtysów wybranych na nową kadencję 2015-2018.
istotne.pl 0 wybory, sołtys, gmina rudna, miasto lubin

Reklama

Inicjatorem spotkania był wójt Gminy Rudna Władysław Bigus. Rozpoczynając spotkanie, wójt gratulował wyboru oraz życzył sołtysom owocnej pracy na rzecz społeczności lokalnej. W 12 miejscowościach wybrano nowych sołtysów, w 18 sołectwach ich gospodarze pozostali bez zmian, w związku z tym spotkanie miało charakter nie tylko roboczy, ale również integracyjny.

Lp.SołectwoImię i nazwisko
1 Olszany Joanna Buniak
2 Kębłów Tadeusz Pawlikowski
3 Brodowice Jan Kopystiański
4 Gwizdanów Michał Kościelniak
5 Gawronki Agnieszka Żuk
6 Gawrony Agata Sajdyk
7 Wądroże Barbara Osieka
8 Stara Rudna Danuta Smolna
9 Brodów Anna Łyskowka
10 Wysokie Irena Habura
11 Kliszów Józef Rodewald
12 Mleczno Andrzej Cholewa
13 Toszowice Marzanna Szum
14 Studzionki Piotr Witiak
15 Chobienia Stanisław Biadala
16 Koźlice Piotr Potocki
17 Juszowice Ireneusz Dańczak
18 Rynarcice Beata Dutka
19 Górzyn Marek Wysocki
20 Miłogoszcz Krystyna Cieślik
21 Radomiłów Elżbieta Siwula
22 Radoszyce Anna Płatek
23 Chełm Teodora Rydzanicz
24 Nieszczyce Władysław Kiciński
25 Bytków Antoni Merena
26 Ciechłowice Genowefa Wadoń
27 Orsk Henryk Kowalski
28 Naroczyce Jadwiga Wrębiak
29 Rudna Marzena Ostrowska
30 Przewodnicząca Rady Osiedla Rudna ul. Leśna Danuta Rudyk

W spotkaniu udział wzięli zaproszeni goście, którzy na co dzień współpracują z sołtysami: wójt Gminy Rudna Władysław Bigus, przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stankiewicz, dyrektorka Chobieńskiego Ośrodka Kultury Katarzyna Przeworska, dyrektor Centrum Kultury w Rudnej Bernard Langner, dyrektorka Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Halina Zbrońska, dyrektorka Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dorota Wojtun-Kobylańska, kierownik Ogniwa Prewencji sierż. sztab. Adam Zarzecki, przełożona pielęgniarek w Przychodni Miedziowego Centrum Zdrowia S.A w Rudnej Małgorzata Trzos, radni Gminy Rudna: Roman Pastuch, Robert Roskosz, Andrzej Górzny, Zdzisław Lipiszczak.

W trakcie spotkania omówiono takie kwestie jak: ochrona zdrowia, pomoc osobom najuboższym, działalność kulturalna i sportowo-rekreacyjna w gminie, gospodarka wodna czy bezpieczeństwo.

W czasie spotkania wybrano również sołtysa roku. Ten tytuł przypadł w udziale Danucie Smolnej i Irenie Haburze, a starostą został najdłużej działający sołtys w Gminie Rudna Michał Kościelniak.

Spotkanie miało charakter organizacyjny. Przede wszystkim omówiono kompetencje wynikające ze statutów sołectwa, sołtysów, rad sołeckich i zebrań wiejskich. Przekazano również informacje dotyczące wydatkowania środków wyodrębnionych w budżecie gminy do dyspozycji sołectw oraz sposób ich rozliczania. Szczegóły na stronie Gminy Rudna.

Gmina Rudna/ii

Reklama