Powiat uhonorował samorządowców gminnych

Powiat uhonorował samorządowców gminnych
fot. GA W czasie uroczystej sesji Rady Powiatu Bolesławieckiego, która miała miejsce w czwartek 28 maja w Teatrze Starym, starosta Dariusz Kwaśniewski oraz przewodniczący Rady Karol Stasik uhonorowali samorządowców „starszej siostry powiatu”.

Jako pierwszy głos zabrał Karol Stasik:

Kiedy 25 lat temu Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił Ustawę o samorządzie gminnym, wielu wątpiło, czy tak daleko posunięta decentralizacja znajdzie rozsądnych wykonawców. Dziś, po latach doświadczeń, wiemy, że była to najlepsza ustawa, jaką Sejm RP podjął w ostatnim ćwierćwieczu.

Przez ten czas nauczyliśmy się decydować o własnym losie, o tym, co dla nas najlepsze. Poczuliśmy się obywatelami naszych małych ojczyzn. Śmiało możemy powiedzieć, że to samorządy zdecydowały o rozwoju Polski.

Dariusz Kwaśniewski:

Wczoraj obchodziliśmy Dzień Samorządu Terytorialnego. Twierdzę, że próba nadania sesjom majowym uroczystego charakteru to dobry pomysł. Powinniśmy promować ideę samorządności.

Dzień Samorządu Terytorialnego to szansa na to, aby w tym dniu uroczyście czuli się wszyscy mieszkańcy, którzy te samorządowe wspólnoty stanowią.

Gmina jest starszą siostrą powiatu, to ten samorząd przecierał szlaki. I rzeczywiście, samorząd się sprawdził. My dołączyliśmy do tej samorządowej pracy 15-16 lat temu, Wy 10 lat wcześniej. Składam podziękowania za – najczęściej – imponujące efekty pracy samorządowców, za sprzyjanie rozwojowi lokalnej przedsiębiorczości.

Powiatowi samorządowcy uhonorowali gminnych. Nagrody z rąk D. Kwaśniewskiego i K. Stasika odebrali: prezydent Bolesławca Piotr Roman, przewodniczący Rady Miasta Bolesławiec Jarosław Kowalski, burmistrz Miasta i Gminy Nowogrodziec Robert Relich, szef Rady Gminy Osiecznica Piotr Koza, wójt Gminy Bolesławiec Andrzej Dutkowski, przewodniczący Rady Gminy Bolesławiec Bogusław Uziej, wójt Gromadki Dariusz Pawliszczy, a także wójt Warty Bolesławieckiej Mirosław Haniszewski i szef tamtejszej Rady Adam Maksymczyk.

Nagrodzono także Bartosza Wasyniaka, absolwenta Zespołu Szkół Elektronicznych w Bolesławcu i twórcę logo Młodzieżowej Rady Powiatu Bolesławieckiego.