Przebudowa ul. Galaktycznej i Plutona

Przebudowa
fot. UM Legnica Trwa ostatni etap przebudowy ul. Galaktycznej. Prace wykonywane są także w soboty. W końcową fazę również wkroczyły roboty na ul. Plutona.
istotne.pl 0 inwestycja, um legnica, miasto legnica

Reklama

Obecnie na ul. Galaktycznej trwają prace na odcinku od skrzyżowania z ul. Plutona do skrzyżowania z Górniczą. W sierpniu zakończono przebudowę tego skrzyżowania. Podczas tych prac wymieniono grube warstwy podłoża, a starą nawierzchnię asfaltową na kostkę betonową. Przebudowano chodniki. W obrębie skrzyżowania na odcinku do wyjazdu z al. Piłsudskiego doszły dodatkowe roboty związane z budową nowej kanalizacji. Zrealizowano także przebudowę odcinka od Osi Kartuskiej do skrzyżowania z ul. Plutona wraz z parkingiem. W tym miejscu wymieniono także oświetlenie.

Przebudowa Galaktycznej przewiduje m.in. wymianę nawierzchni asfaltowej na kostkę betonową wraz z wymianą podbudowy jezdni i przebudowę chodników po obu stronach. Zmodernizowany zostanie parking i zatoka postojowa. Koszt inwestycji wyniesie ok. 1,2 mln zł brutto.

Zaawansowana jest również przebudowa ul. Plutona. Zakończono prace na parkingu. Obecnie wymieniane są podłoże i nawierzchnia na odcinku od parkingu do ul. Galaktycznej. Powstają chodniki z kostki, zagospodarowane zostaną pasy zieleni i ułożony będzie kolejny odcinek instalacji na potrzeby sieci Legman. Całość inwestycji ma wartość ponad 858 tys. zł brutto.

InwestycjaInwestycjafot. UM Legnica

UM Legnica/ii

Reklama