Biuro Obsługi Klienta w PWiK działa od 13 lat

Biuro Obsługi Klienta w PWiK działa od 13 lat
fot. pwik W niedługiej przyszłości planowane jest wprowadzenie usługi e-BOK. Przez Internet klienci będą mieli możliwość sprawdzenia salda, dokonania płatności lub kontrolowania etapu załatwianej sprawy.
istotne.pl 0 pwik bolesławiec

Reklama

Przy ulicy Łasickiej w Bolesławcu stworzono biuro, by kompleksowo załatwiać sprawy klientów. Na początku wysoka lada oddzielała pracowników od klientów, dziś klienci siedzą wraz z pomagającymi im osobami przy jednym biurku. 

Biuro Obsługi Klienta (BOK) PWiK w Bolesławcu Sp. z o.o. powstało w listopadzie 2001 roku w siedzibie spółki mieszczącej się w Bolesławcu przy ul. Łasickiej 17. Ideą powołania BOK było usprawnienie i przyspieszenie załatwiania poszczególnych spraw. W czerwcu 2010 roku, po przeprowadzeniu modernizacji na parterze siedziby, wygospodarowano oddzielne pomieszczenie dla BOK. Zmienił się też wystrój. Wysłużoną ladę zastąpiono nowoczesnymi biurkami.

W maju 2014 roku powstało Biuro Obsługi Klienta we Lwówku Śląskim przy ul. Krótkiej 1. Biuro w Lwówku Śląskim – czynne w dni pracujące 8:00-16:00. Biuro Obsługi Klienta PWiK w Bolesławcu czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00.

E-Faktura prawie 30 zł taniej za rachunki w roku

Od stycznia 2013 roku wystawiana jest dla klientów PWiK e-Faktura. To oszczędność czasu i, jak się okazuje, pieniędzy, bo osoby, które wyraziły zgodę na otrzymywanie faktur internetowych nie są obciążane opłatą za wysłanie papierowej faktury pocztą. Oszczędność to prawie 30 złotych w skali roku.

Odbiorcy e-Faktur przyczyniają się do dbania o środowisko naturalne, e-Faktura nie zużywa zasobów naturalnych, gdyż nie funkcjonuje w formie papierowej, a ma tę sama wartość pod względem skutków prawnych co faktura tradycyjna; zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 20 grudnia 2012 roku, dokumenty elektroniczne akceptowane są przez urzędy skarbowe. Każdy ma nieograniczony dostęp do e-Faktury w każdym miejscu na świecie, w którym jest dostęp do Internetu. E-Faktury są też wygodne w przechowywaniu (brak konieczności gromadzenia papierowych dokumentów).

O co najczęściej pytają klienci PWiK

Klienci najczęściej pytają o twardość wody. Jakie jest ciśnienie w sieci. Proszą o wyjaśnienie rozliczeń widocznych na fakturach, chcą się dowiedzieć, jak dokonać rozdziału przewodu wodociągowego i jak podłączyć się do sieci wodno-kanalizacyjnej oraz co robić, by nie płacić za ścieki, podlewając ogrody, trawniki i działki.

Na wszystkie pytania odpowiadają pracownicy spółki Beata Raczyńska-Rzemek, kierowniczka BOK, Iwona Kijanka, inspektor ds. obsługi klienta (Lwówek Śląski), Bożena Kotwica, inspektor ds. obsługi klienta (Bolesławiec), oraz Marek Mankiewicz, inspektor ds. obsługi klienta (Bolesławiec). Wiele odpowiedzi i przydatnych informacji znajduje się na stronie spółki: pwik.boleslawiec.pl oraz pod telefonem: Bolesławiec – 75 734 10 00 i Lwówek Śląski – 75 612 10 08. Poniżej odpowiedzi na kilka najczęściej zadawanych pytań.

Jaka jest twardość wody? Po uruchomieniu stacji uzdatniania wody Rakowice w tym roku dobrą wiadomością dla bolesławian jest fakt, że obniży się twardość wody lecącej z kranów. Mówiąc w uproszczeniu, stacja Modłowa, z której dotychczas korzystał Bolesławiec, ma twardą wodę, a Rakowice bardziej miękką. Kiedy w kranach płynęła twarda woda z Modłowej, ludzie skarżyli się na większą ilość kamienia odkładającego się w naczyniach. To się zmieniło wraz z uruchomieniem SUW Rakowice. Z Rakowic jest dostarczane 80% wody dla gminy miejskiej i wiejskiej.

Jakie jest ciśnienie w sieci? To najczęściej zgłaszany problem, który może być informacją o awarii. Klienci dzwonią i mówią, że mają za niskie lub za duże ciśnienie wody. Sprawa zawsze badana jest indywidualnie. Do klienta przyjeżdża ekipa z działu wodomierzy i sprawdza ciśnienie wody (statyczne, gdy woda nie leci, i dynamiczne, gdy jest puszczona w kranie), ekipa podejmuje odpowiednie działania, w zależności od wyniku pomiarów. Najczęściej płucze przytkane sitko w wodomierzu. Ciśnienie w sieci ma od 0,5 do 0,35 MPa.

Jakie są ceny i zakres świadczonych usług? Aktualna taryfa jest umieszczona na stronie spółki pod adresem: pwik.boleslawiec.pl. Cena w 2014 roku za m³ wody to 3,21 zł netto, cena ścieków to 5,98 zł netto.

Na wysokość opłat wpływa m.in. koszt wydobycia wody. Dla bolesławian dobrą wiadomością jest zmodernizowanie stacji w Rakowicach. To rzadki przypadek ujęcia lewarowego. Wydobycie wody jest tutaj proste i tanie. Trzeba tylko wodę zassać przy rozruchu, potem leci ona bezkosztowo. Wpłynie to na ekonomię Spółki, co będzie miało pozytywny z punktu widzenia odbiorców wpływ na stabilizację poziomu cen za wodę w kolejnych taryfach.

Co zrobić, aby nie płacić za ścieki, podlewając ogród? Wystarczy zamontować na instalacji wodociągowej wewnętrznej nieruchomości dodatkowy wodomierz jako podlicznik wodomierza głównego, przeznaczony do pomiaru ilości wody zużywanej do podlewania ogrodu i/lub trawnika przydomowego. Następnie należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta wniosek o wydanie warunków technicznych na montaż podlicznika.

Biuro Obsługi Klienta udziela pełnej informacji o sposobie i terminie załatwianych spraw. W zależności od rodzaju, sprawy załatwiane są osobiście, pisemnie, faksem, telefonicznie lub poprzez naszą stronę internetową. Priorytetem jest zapewnienie satysfakcji i profesjonalnej obsługi klientów PWiK.

Sprawdzanie salda przez Internet

W Bolesławcu i we Lwówku miastach znajdują się kasy w biurach obsługi klienta, od tego roku opłaty można uiszczać gotówką oraz kartą kredytową/debetową.
Dużą dogodnością jest możliwość załatwiania spraw przez stronę internetową. Można dzięki odpowiednim formularzom podać stan wodomierza, zlecić usługi odpłatne, wypełnić ankiety oraz wejść do programu e-Faktura i SMS.

W niedługim czasie wprowadzona zostanie usługa e-BOK. Przez Internet będzie możliwość sprawdzenia salda, bezpośrednie dokonanie płatności i kontrola etapu załatwienia sprawy.
BOK świadczy też dodatkowe usługi: legalizacja i sprzedaż wodomierzy, diagnostyka sieci, usługi laboratoryjne, projektowanie przyłączy, opróżnianie i czyszczenie separatorów.

Ważny jest też SMS-owy system powiadamiania o wystawionych fakturach i zaległościach płatniczych oraz obsługa poleceń zapłaty. Usługa SMS-owa umożliwia również otrzymywanie powiadomień o awariach i planowanych pracach na sieciach wodno-kanalizacyjnych w miejscu zamieszkania odbiorcy, o wystawieniu faktury VAT za usługi PWiK, o zbliżającym się terminie płatności faktury VAT, o zaległych płatnościach.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług. 

Pracownicy Biura Obsługi Klienta PWiK w Bolesławcu i Lwówku Śląskim.

Reklama