Ćwiczenia w „poradzieckim mieście widmie”

Ćwiczenia strażackie
fot. Janusz Gabryś Bolesławieccy strażacy wspólnie z druhami z naszego powiatu przeprowadzili ćwiczenia epizodyczne w Pstrążu.
istotne.pl 0 straż pożarna, ćwiczenia, pstrąże

Reklama

Jednym z trudniejszych do likwidacji jest pożar budynków wielorodzinnych. Zagrożenia wynikające z rozwoju takiego pożaru to przede wszystkim wydobywający się i unoszący w kolumnie konwekcyjnej dym. Szczególnie podczas pożarów na niższych kondygnacjach budynku i w piwnicach dym powoduje odcięcie drogi ucieczki osobom mieszkającym wyżej.

Zadymienie wypiera powietrze i osoby przebywające w takiej atmosferze ulegają zatruciu. Aby w pełni doświadczyć takiego pożaru, przygotowano do ćwiczeń trzy lokale mieszkalne w budynkach opuszczonego osiedla, zamieszkiwanego wiele lat temu przez wojska radzieckie. Budynki te wybudowano około 50-60 lat temu w technologii tzw. wielkiej płyty. Pięciokondygnacyjne budynki zniosły dość dobrze ponad 20-letnią nieobecność ludzi.

Ćwiczenia, które odbyły się w połowie września, rozpoczęto od omówienia zasad bezpieczeństwa. Omówiono też cele ćwiczeń i poszczególne zaplanowane epizody. Przybyłe zastępy przydzielono do konkretnych zadań. Na znak kierownika ćwiczeń podpalono materiały palne zgromadzone wcześniej w lokalach mieszkalnych. Grupy zastępów kolejno włączane były do działań. Każda z trzech grup miała za zadanie zabezpieczyć miejsce zdarzenia, dokonać szczegółowego rozpoznania sytuacji szczególnie pod względem przebywających w budynku i zagrożonych osób (także poszkodowanych), ugasić pożar, a w trakcie tych działań nie dopuścić do jego rozprzestrzenienia.

W czasie prowadzenia tych działań jeden określony i niećwiczący zastęp tworzył zespół zabezpieczający. Każda z sekcji dodatkowo musiała prowadzić rozpoznanie wodne, a także symulować działania związane z odłączeniem energii elektrycznej i dopływu gazu do budynku. Ćwiczący ratownicy stosowali aparaty ochrony dróg oddechowych, rozwijali linie gaśnicze, podawali prądy wody na palące się materiały. W ostatnim epizodzie w trakcie gaszenia mieszkania zastosowano także proszek gaśniczy.

Po każdym epizodzie strażacy omawiali wspólnie wnioski i spostrzeżenia wynikające z obserwacji. Głos zabierali nie tylko obserwatorzy, ale także osoby biorące bezpośredni udział w działaniach. Trzeba wspomnieć, że nie unikano krytycznych uwag, a wszyscy ćwiczący rozumieli, że zauważone błędy, które nastąpiły podczas ćwiczeń, należy wyeliminować, co spowoduje polepszenie działań w prawdziwych akcjach.

Wszyscy zgodnie uznali, że najlepszą nauką skutecznego gaszenia pożarów są ćwiczenia oddające realizm prawdziwych działań.

Janusz Gabryś/ii; tytuł pochodzi od redakcji i nawiązuje do filmiku, jaki bracia Marek i Darek Hoffmanowie z Poznania, twórcy popularnych youtubowych kanałów AdBuster i SciFun, tym razem jako Tube Raiders, nakręcili o podbolesławieckim Pstrążu (gmina Bolesławiec), więcej na ten temat w materiale Pstrąże, czyli „Poradzieckie Miasto Widmo” okiem Tube Raiders

Reklama