Nie ma wygranej, nie ma wynagrodzenia

Kancelaria Verius
fot. Arkadiusz Krzemiński Kancelaria Verius Arkadiusza Krzemińskiego proponuje swoim klientom profesjonalną, sprawną i uczciwą obsługę dotyczącą pomocy prawnej, w tym także w kwestii ubiegania się o roszczenia przysługujące poszkodowanemu w przypadku powstania szkody.
istotne.pl 0 arkadiusz krzemiński, kancelaria verius

Reklama

Kancelarię Verius wyróżnia najniższa prowizja na rynku oraz pomoc prawnika z doświadczeniem z zakresu odszkodowań i ubezpieczeń, bezpłatna analiza dokumentacji pod kątem możliwości uzyskania świadczenia. Zgodnie z zasadą „nie ma wygranej, nie ma wynagrodzenia” prawnik pobiera ustaloną prowizję wyłącznie po uzyskaniu należnego odszkodowania. Ponieważ wynagrodzenie zależy od kwoty odszkodowania, prawnik dokłada wszelkich starań, by była ona możliwie jak najwyższa.

Atrakcyjna jest również oferta porad prawnych w zakresie prawa cywilnego, prawa spadkowego, prawa rodzinnego, prawa pracy, prawa administracyjnego i innych. Porada już od 29 złotych.

Arkadiusz KrzemińskiArkadiusz Krzemińskifot. A.Krzemiński

Oferta kancelarii Arkadiusza Krzemińskiego w praktyce

Całościowa obsługa roszczeń odszkodowawczych bez żadnych opłat wstępnych (rozliczenie następuje na zasadzie prowizji od uzyskanej kwoty). Możecie Państwo ubiegać się o odszkodowanie i/lub zadośćuczynienie, nawet jeśli sami nie byliście ubezpieczeni, może być ono pobierane np. z OC sprawcy. Kompleksowa pomoc prawna. Porada od już 29 złotych w zakresie:

  • prawa cywilnego (udzielanie porad prawnych, sporządzanie wszelkiego rodzaju pism, np. pozwów, wniosków, zażaleń, apelacji oraz innych pism procesowych, reprezentacja w postępowaniach o odszkodowania, o zapłatę,)
  • prawa spadkowego (sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, ustanowienie kuratora spadku, reprezentacji strony)
  • prawa rodzinnego i opiekuńczego (sprawy o rozwód i unieważnienie małżeństwa, podział majątku dorobkowego, uregulowanie kontaktów z dziećmi, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, ubezwłasnowolnienie)
  • prawa pracy (ustalania istnienia stosunku pracy, uznania wypowiedzenia stosunku pracy za bezskuteczne, sprawy o przywrócenie do pracy, uzyskanie odszkodowania od pracodawcy, o uzyskanie niewypłaconych wynagrodzeń, zakazy konkurencji, przygotowywanie i opiniowanie umów o pracę)
  • prawa administracyjnego (doradztwo w sprawach administracyjnych, reprezentowanie przed organami władzy administracyjnej oraz sądami administracyjnymi)
  • windykację należności (negocjacje w zakresie spłat zobowiązań przez dłużników, przygotowanie treści porozumień dotyczących tych spłat, windykację i egzekucję komorniczą).

Czym się zajmuję? Co zrobić, gdy ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania?
W przypadku, gdy ubezpieczyciel nie chce dobrowolnie spełnić należnych roszczeń lub czyni to w zaniżonej wysokości, po wyczerpaniu drogi przedsądowej możemy wystąpić przeciwko zakładowi ubezpieczeń na drogę sądową.

Powództwo o roszczenie wynikające z umów ubezpieczeń obowiązkowych lub obejmujące roszczenia z tytułu tych ubezpieczeń można wytoczyć bądź według przepisów o właściwości ogólnej, bądź przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby poszkodowanego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia. Gdy pozywamy Towarzystwo Ubezpieczeniowe, właściwość ogólną w sprawach odszkodowawczych wyznacza miejsce siedziby zakładu ubezpieczeń – w przypadku pozwania ubezpieczyciela, zaś w przypadku pozwania sprawcy szkody – sąd, w którego okręgu ma on miejsce zamieszkania.

Przed blokiem była dziura w chodniku. Miesiąc temu wpadłam w nią i złamałam nogę, czy należy mi się odszkodowanie?

Tak, nasza kancelaria szczegółowo zbada Pani wypadek, ustalimy, kto był odpowiedzialny za należne utrzymanie chodnika i wystąpimy do niego w Pani imieniu z roszczeniem o zwrot poniesionych przez Panią kosztów leczenia i rehabilitacji, a także o zadośćuczynienie za ból i cierpienie, jakich doznała Pani w wyniku złamania.

Jak długo trwa uzyskanie odszkodowania?

W przypadku drobnych spraw nawet do kilku miesięcy. Poważniejsze sprawy od kilku miesięcy do kilku lat. Nie można tu podać terminów, gdyż zależy to od wielu czynników, m.in. skomplikowania sprawy, kompletowania dokumentacji etc. Ze swojej strony dążymy do skutecznego i szybkiego załatwienia sprawy, staramy się również uzyskać dla Państwa jak najwyższe świadczenie.

Kancelaria Verius Arkadiusz Krzemiński

Bolesławiec, ulica Dolne Młyny nr 3 (na przeciwko PKSu)

telefon:  668 005 179

mail: [email protected]

Arkadiusz KrzemińskiArkadiusz Krzemińskifot. A.Krzemiński