Wójt Warty Bolesławieckiej zaprasza mieszkańców

Wójt Warty Bolesławieckiej zaprasza mieszkańców
fot. Wikimedia Commons W związku z możliwością uzyskania pomocy finansowej ze środków UE w latach 2014-2020 wójt Mirosław Haniszewski zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych.

Dotyczyć one będą przygotowania i opracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie.

Jak czytamy na stronie Gminy Warta Bolesławiecka:

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 jest niezbędnym dokumentem dla działania Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie i ubiegania się o środki unijne w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność) przez członków Stowarzyszenia, podmioty gospodarcze, społeczne itp.

Jesteśmy otwarci na pomysły i propozycje działań, które będziemy mogli uwzględnić w LSR na lata 2014-2020.

Konsultacje, adresowane do mieszkańców gminy, odbędą się 5 sierpnia (środa) w Domu Kultury w Warcie Bolesławieckiej. Początek o 11:00.

Gmina Warta Bolesławiecka/ii