Pożegnanie z brygadą

Pożegnanie z brygadą
fot. kpt. Adriana Wołyńska Pod koniec minionego tygodnia liczne grono żołnierzy pożegnało swoich kolegów, którzy zakończyli służbę w 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej (10BKPanc).
istotne.pl 10bkpanc, dariusz nawrocki

Z brygadą rozstali się: porucznik Robert Pędras – zastępca dowódcy kompanii w batalionie zmechanizowanym, podporucznik Grzegorz Trawiński – dowódca plutonu kompanii remontowej batalionu logistycznego, chorąży Andrzej Wdowiak – dowódca plutonu dowodzenia kompanii dowodzenia w batalionie zmechanizowanym, sierżant Andrzej Radzimski – dowódca drużyny – dowódca sekcji w batalionie zmechanizowanym oraz sierżant Krzysztof Świętanowski – technik optoelektronik w batalionie czołgów.

Część odchodzących żołnierzy żegna się z mundurem na dobre, pozostali, jak porucznik Robert Pędras, planują rozpocząć służbę w innych jednostkach, jednakże doceniają wartości i umiejętności nabyte w dotychczasowej służbie: – Dziękuję dowódcom i żołnierzom za trudną, wymagającą, ale też niezwykle satysfakcjonującą służbę w 10 Brygadzie. Przede wszystkim dziękuję 1 kompanii zmechanizowanej, z którą spędziłem 99% mojego czasu, za dwie misje w Afganistanie oraz jej dowódcy kapitanowi Bochnackiemu, który nauczył mnie wszystkiego, co dziś umiem i potrafię. Wszystkim współpracownikom serdecznie dziękuję.

Szeregi brygady pomniejszyły się o kilku fachowców. – Brygada traci dziś dobrych żołnierzy. Większość z tych, którzy opuszczają dziś szeregi 10BKPanc, to wartościowi oficerowie i podoficerowie, rokujący na świetnych specjalistów w swoich dziedzinach. Reszta to wyszkoleni profesjonaliści. Dziękuję za służbę w 10 Brygadzie, w imieniu dowódcy 10BKPanc oraz swoim. Pozostaje mi życzyć Wam wszystkiego dobrego na nowych stanowiskach i zapewnić, że powrót do Świętoszowa zawsze jest możliwy – powiedział pułkownik Dariusz Nawrocki, zastępca dowódcy brygady.

– Życzę powodzenia wszystkim Panom, zarówno tym, którzy odwieszają mundur na wieszak, jak i tym, którzy odchodzą na inne stanowiska. Tym drugim mówię: realizujcie się w pełni na nowych stanowiskach, natomiast tym, którzy odchodzą do rezerwy, życzę, żebyście byli zadowoleni ze swojej decyzji i nie żałowali jej. Oddaliście tej brygadzie wiele lat ciężkiej pracy, swoje doświadczenie i pasję. Za to dziękuję – powiedział przełożony trzech spośród pięciu żegnanych major Wojciech Strzelecki.

Wszystkim żołnierzom rozpoczynającym służbę w nowych jednostkach i tym, którzy rozstali się z mundurem życzymy powodzenia.


porucznik Robert Pędras – zastępca dowódcy kompanii w batalionie zmechanizowanym. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu (2009). Wcześniej, w 2006 roku, odbył krótkotrwałe ochotnicze przeszkolenie wojskowe studentów w Zegrzu. Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 10BKPanc jako dowódca plutonu w batalionie zmechanizowanym. Od 2013 roku pełnił obowiązki zastępcy dowódcy kompanii – dowódcy załogi. Wziął udział w VIII i XIV zmianie PKW Afganistan.

podporucznik Grzegorz Trawiński – dowódca plutonu kompanii remontowej batalionu logistycznego. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 10BKPanc jako dowódca plutonu w plutonie remontu pojazdów kołowych w batalionie logistycznym. Od lipca będzie pełnić obowiązki oficera przeładunków i sieci transportowej w Wojskowej Komendzie Transportu we Wrocławiu.

chorąży Andrzej Wdowiak – dowódca plutonu dowodzenia kompanii dowodzenia w batalionie zmechanizowanym. W latach 1991-1993 pełnił zasadniczą służbę wojskową. W 1998 roku ukończył kurs chorążych rezerwy i rozpoczął służbę w 10BKPanc jako technik w batalionie dowodzenia. Rok później został podoficerem taktycznego zespołu kontroli obszaru powietrznego batalionu, a następnie dowódcą załogi w kompanii zabezpieczania. Od 2003 roku był dowódcą plutonu – dowódcą załogi w batalionie zmechanizowanym, następnie objął obowiązki dowódcy plutonu, plutonu dowodzenia. Wziął udział w licznych misjach zagranicznych: misji pokojowej ONZ w byłe Jugosławii, Strategicznym Odwodzie Naczelnego Dowódcy NATO w Kosowie (2000), IV zmianie PKW w Iraku (2005), I zmianie PKW w Czadzie (2008) i VIII zmianie PKW Afganistan (2010).

sierżant Andrzej Radzimski – dowódca drużyny – dowódca sekcji w batalionie zmechanizowanym. W latach 1990-1992 odbył zasadniczą służbę wojskową. Od 1999 roku pełnił obowiązki dowódcy obsługi w batalionie logistycznym w 11 Brygadzie Zmechanizowanej w Żarach. W tym samym roku został dowódcą drużyny w batalionie zmechanizowanym. Od 2011 roku jest dowódcą drużyny – dowódcą sekcji w tymże batalionie. Wziął udział w licznych misjach zagranicznych: Strategicznym Odwodzie Naczelnego Dowódcy NATO w Kosowie (2000), I zmianie PKW Irak (2003), IV zmianie PKW Irak (2005), VIII zmianie PKW Afganistan (2010) oraz XIV zmianie PKW Afganistan (2014).

sierżant Krzysztof Świętanowski – technik optoelektronik w batalionie czołgów. W latach 1992-1993 odbył zasadniczą służbę wojskową. Od 1999 roku pełnił obowiązki dowódcy obsługi w plutonie robót specjalnych w kompanii remontowej batalionu logistycznego. Od 2004 roku był dowódcą drużyny – dowódcą obsługi, a od 2008 – kierownikiem warsztatu drużyny remontu uzbrojenia. Od 2012 roku pełnił funkcję technika optoelektronika. Wziął udział w VIII zmianie PKW Afganistan.

kpt. Adriana Wołyńska