Nowy Dom Ludowy dla mieszkańców Nowej Wsi

Nowy Dom Ludowy dla mieszkańców Nowej Wsi
fot. Krzysztof Gwizdała Podczas uroczystości podsumowano dwie duże inwestycje: budowę kanalizacji oraz otwarcie Domu Ludowego.
istotne.pl dom ludowy, nowa wieś, andrzej dutkowski

Uroczystość rozpoczęła się przed Domem Ludowym, przed którym dokonano symbolicznego przecięcia wstęgi przez Bogumiłę Turzańską-Chrobak zastępcę Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Andrzeja Dutkowskiego Wójta Gminy Bolesławiec, Bogusława Uzieja przewodniczącego Rady Gminy Bolesławiec oraz wykonawców w/w inwestycji Czesława Wójciaka oraz Tadeusza Zarembeckiego, a także wręczenia kluczy do obiektu na ręce sołtysa Ryszarda Bryłkowskiego, przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich Moniki Bryłkowskiej oraz dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bolesławcu Janusza Cieśli. Dom Ludowy poświęcony został przez ks. Romana Boreckiego oraz otwarty dla gości i zwiedzających.

Kiedy wszyscy przybyli zajęli już miejsca głos zabrał Andrzej Dutkowski, który podsumował oba przedsięwzięcia podkreślając, że zaangażowanie oraz wsparcie mieszkańców Nowej Wsi w obu przypadkach było nieocenione. Była to także okazja do podziękowań. Najpierw tych z rąk wójta dla Bogumiły Turzańskiej-Chrobak za pomoc finansową w realizacji inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Nowa Wieś i Lipiany”, dla Józefa Króla prezesa Zarządu PWiK Sp. z o. o. za współfinansowanie jej, dla Czesława Wójciaka właściciela firmy MONTIBUD za jej sprawne wykonanie, dla Barbary Sulmy prezesa Stowarzyszenia LGD „Wrzosowa Kraina” za życzliwość i pomoc w uzyskaniu finansowego wsparcia zadań realizowanych w Gminie Bolesławiec oraz dla Tadeusza Zarembeckiego właściciela Firmy Ogólnobudowlanej „Wojtek” za sprawne wykonanie inwestycji „Budowa Domu Ludowego w Nowej Wsi”.

Następnie głos zabrali mieszkańcy, którzy podziękowali wójtowi, członkom Rady Gminy Bolesławiec oraz obu wykonawcom. Wszystkich zebranych zaskoczył Waldemar Zima inżynier kontraktu, który na salę wjechał... taczką wypełnioną prezentami, którymi okazała się zastawa stołowa. O zaopatrzenie kuchenne zadbały także Grażyna Łucka wiceprzewodnicząca Rady Gminy Bolesławiec oraz Olga Burdyna przewodnicząca Powiatowej Rady Kół Gospodyń Wiejskich, które zadbały o to, by członkinie lokalnego koła miały w czym gotować.

Po obiedzie wystąpił wrocławski iluzjonista Daniel Jedynak, który zaczarował zebranych. Do wspólnego czarowania zaprosił bowiem gości, którzy chwilami przecierali oczy ze zdumienia. Jego show bawiło zarówno dzieci, jak i dorosłych.

Gdy do zabawy i wspólnego tańca zaprosił występujący zespół niektórzy spodziewali się, że to już koniec atrakcji. Jednak kolejną ucztę sprawili gościom gospodarze podając pieczonego dzika.

Organizatorem uroczystości był Wójt Gminy Bolesławiec, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie oraz Komitet Organizacyjny Nowej Wsi.