Młodzieżowi radni złożyli ślubowanie

Młodzieżowi radni złożyli ślubowanie
fot. UM Bolesławiec 14 stycznia 2015 r. w bolesławieckiej Sali Rajców obradowała Młodzieżowa Rada Miasta Bolesławiec.
istotne.pl młodzieżowa rada miasta, um bolesławiec

Była to sesja inauguracyjna, podczas której młodzieżowi radni złożyli ślubowanie. Młodzieżowa Rada jest społeczną reprezentacją młodzieży – uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, mających swą siedzibę w Bolesławcu.

W gronie radnych VI kadencji znaleźli się: Sebastian Mihaljev, Jakub Patera (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1), Dominika Picheta, Anna Tkacz (Zespół Szkół Budowlanych), Mikołaj Bielawski, Adriana Buryło (Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych), Ewa Będzińska, Dominika Ozga (Zespół Szkół Elektronicznych im. Ignacego Domeyki), Jakub Przybylski, Weronika Seremak (Zespół Szkół Mechanicznych), Angelika Markowska, Monika Świątkowska (Gimnazjum Samorządowe nr 1), Tobiasz Burzyński, Julia Kawałko (Gimnazjum Samorządowe nr 2), Nicol Morawiec, Gabriela Szelejewska (Gimnazjum Samorządowe nr 3), Oliwia Mularczyk, Julia Pranić (Gimnazjum Samorządowe nr 4), Julia Klementowska, Magdalena Przystarz (I Prywatne Gimnazjum), Wiktor Czernigiewicz, Pablo Stachów (II Prywatne Gimnazjum).

RadaRadafot. UM Bolesławiec
RadaRadafot. UM Bolesławiec
RadaRadafot. UM Bolesławiec
RadaRadafot. UM Bolesławiec

Organem wykonawczym Młodzieżowej Rady jest Prezydium Rady. W skład prezydium weszli: Sebastian Mihaljev – przewodniczący, Mikołaj Bielawski – I wiceprzewodniczący, Anna Tkacz – II wiceprzewodniczący, Angelika Markowska – sekretarz.

Celem działania Młodzieżowej Rady jest:

  • współpraca z samorządami uczniowskimi reprezentowanie interesów młodzieży wobec instytucji rządowych, samorządowych i organizacji pozarządowych
  • kształtowanie i utrwalanie postaw demokratycznych
  • promocja kultury, w szczególności tworzonej przez ludzi młodych i do nich kierowanej
  • działanie na rzecz integracji i współpracy środowisk młodzieżowych
  • umożliwienie młodzieży opiniowania decyzji bezpośrednio wpływających na sposób i jakość jej życia
  • organizowanie przez ludzi młodych pomocy charytatywnej
  • propagowanie idei czystego środowiska.

Radnym Młodzieżowej Rady może być osoba, która nie ukończyła 18 lat, ale ma powyżej 13 lat. Kadencja Młodzieżowej Rady trwa 2 lata szkolne.

iza