Rada Rodziców przy II LO: Działamy na rzecz uczniów

napis-iilo
fot. Gerard Augustyn Działające przy placówce gremium apeluje do rodziców uczniów o przekazanie 1% podatku na rzecz szkoły. – To na pewno będą dobrze spożytkowane pieniądze – mówi szefowa Rady.
istotne.pl 0 mirosław sakowski, pieniądze, samorząd, 2lo bolesławiec

Reklama

Przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Janusza Korczaka w Bolesławcu prężnie działa Rada Rodziców. – Staramy się pozyskać jak najwięcej pieniędzy na rzecz naszych uczniów – mówi Kazimiera Kotwica, przewodnicząca szkolnego gremium.

Część pieniędzy pochodzi z wpisowego, część rodzice zbierają we własnym zakresie. Pieniądze przeznaczają m.in. na nagrody dla uczniów (np. nagrodę Primus Inter Pares, czyli 500 zł dla najlepszego maturzysty; otrzymały ją już dwie osoby: Zofia LenkiewiczRafał Ryżewski), stypendia naukowe (stypendyści Rady Rodziców otrzymują po 70 zł miesięcznie), a także socjalne – dla najuboższych uczniów (dwa, trzy razy w roku otrzymują oni kwotę do 500 zł).

Rada zwraca też część kosztów podróży uczniom, którzy biorą udział w konkursach przedmiotowych lub zawodach sportowych. Funduje wyróżniającym się licealistom talony książkowe, nagrody rzeczowe. Dofinansowuje remonty, zakup strojów czy sprzętu sportowego.

Kazimiera Kotwica i Mirosław Sakowski przy tablicy interaktywnej w ScienceLabKazimiera Kotwica i Mirosław Sakowski przy tablicy interaktywnej w ScienceLabfot. GA

Co więcej, rodzice dofinansowali kupno tablicy interaktywnej, która jest ważnym elementem wyposażenia Interaktywnego Centrum Nauki „ScienceLab”, działającego pod patronatem znanego popularnonaukowego periodyku „Wiedza i Życie”. Tablica kosztowała ok. 8 tys. zł, 5,5 tys. zł pochodziło z funduszy Rady Rodziców.

fot. GA
fot. GA
fot. GA
fot. GA

Rodzice uczniów II LO sfinansowali też wykonanie i montaż obrazu ceramicznego, który umieszczono nad wejściem do II LO. Oryginalny i przykuwający wzrok napis to dzieło Zakładów Ceramicznych „Bolesławiec”.

– Mamy zdolną młodzież, świetne grono pedagogiczne. Nasze dzieci zostają laureatami konkursów powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich – mówi Kazimiera Kotwica. – Jako rodzic apeluję o przekazanie 1% podatku na rzecz naszej szkoły. To będą dobrze spożytkowane pieniądze.

W najbliższej przyszłości szkoła planuje m.in. zwiększyć liczbę stypendystów Rady Rodziców (obecnie stypendia te otrzymują tylko laureaci konkursów ogólnopolskich).

Możesz wesprzeć placówkę

Dyrekcja, Rada Rodziców oraz uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Bolesławcu zwracają się z prośbą o przekazanie 1% podatku (za pośrednictwem Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka). Wystarczy w rocznym zeznaniu podatkowym wpisać numer KRS 0000163366 i w rubryce informacje uzupełniające dopisać: „Dla II Liceum Ogólnokształcącego”. – Chciałbym bardzo serdecznie podziękować Ziemi Bolesławieckiej za udostępnienie konta, na które można przekazywać 1% podatku dla II LO – mówi Mirosław Sakowski, dyrektor placówki.

(informacja: ii)

Reklama