Rok z Muzeum Ceramiki

ceramiki-muzeum-wernisaz-wystawa
fot. Muzeum Ceramiki w Bolesławcu Muzeum może się pochwalić międzynarodowymi ekspozycjami, warsztatami preznetującymi dziedzictwo pogranicza polsko-czeskiego oraz wydarzeniami upamiętniającymi 200 rocznicę kampanii napoleońskiej na Śląsku.
istotne.pl 0 muzeum ceramiki, rok

Reklama

Muzeum Ceramiki w 2013 roku zrealizowało wiele różnorodnych przedsięwzięć: wystaw, publikacji, warsztatów. Działania o największej skali przeprowadzono w ramach międzynarodowych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Wybierz najciekawsze wydarzenie zrganizowane przez Muzeum Ceramiki
Rekonstrukcja bitwy o Bolesławie
54.17 % głosów: 13
Wystawa "Bolesławiecka cera
33.33 % głosów: 8
Warsztaty i interaktywne wystawy
4.17 % głosów: 1
Polsko-czeskie warsztaty „Ogrody
4.17 % głosów: 1
Wernisaż Gay-Kutschenreiter i M
4.17 % głosów: 1

Nowoczesne muzeum – atrakcyjna edukacja transgraniczna

Projekt realizowany od 2010 r. we współpracy ze Schlesisches Museum zu Görlitz i wieloma muzeami z Polski i zagranicy miał na celu, prócz zadań naukowo-badawczych, wdrożenie nowoczesnych metod edukacji muzealnej. Dofinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013.

Podczas prezentacji wystawy „U źródeł bolesławieckiej ceramiki. Bolesławiec jako jeden z ośrodków garncarstwa środkowoeuropejskiego od XV do XVII w.” z myślą o najmłodszych przygotowano specjalny program zwiedzania. Dzieci miały okazję poznać tradycje miejscowego garncarstwa i dawny Bolesławiec widziany oczami ceramicznego konika Gawełka. Informacje przekazywane były poprzez gry i zabawy w specjalnie przygotowanej książeczce edukacyjnej, a także – w sposób praktyczny – podczas zajęć na wielu stanowiskach warsztatowych.

W ramach tego projektu od maja do lipca prezentowana była kolejna międzynarodowa ekspozycja „Bolesławiecka ceramika na drodze do nowoczesności”, prezentująca obraz bolesławieckiej kamionki w 1. połowie XX w., kiedy to stała się ona ekskluzywnym produktem cenionym na całym świecie. Wystawie, przygotowanej ze zbiorów wielu muzeów i kolekcji prywatnych z terenu Polski i Europy, towarzyszył obszerny dwujęzyczny katalog, prezentujący przeszło 1500 bolesławieckich wyrobów kamionkowych najwyższej klasy. Tej wystawie także towarzyszyła pełna atrakcji i niespodzianek ścieżka edukacyjna.

„Ogrody żywej tradycji – ochrona wspólnego dziedzictwa pogranicza polsko-czeskiego” Projekt, prowadzony od 2011 r. wspólne z Muzeum Karkonoskiego Parku Narodowego we Vrchlabi, współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Jego celem jest poznanie obyczajów i kultury po obu stronach granicy przez pryzmat obchodów tradycyjnych świąt i wydarzeń w trakcie roku. Elementami projektu były wystawy, warsztaty oraz pokazy prezentujące polskie i czeskie tradycje i zwyczaje w okresach świąt Wielkiej Nocy, Bożego Narodzenia oraz Nocy Świętojańskiej i Dożynek.

„Via Fabrilis – szlak tradycji rzemieślniczych II”

Projekt jest kontynuacją przedsięwzięcia nagrodzonego w 2012 r. w konkursie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”. Druga część projektu, realizowana wspólne z Muzeum Karkonoskiego Parku Narodowego we Vrchlabi, rozwija ideę szlaku turystycznego, łączącego Bolesławiec z Vrchlabí, który promuje miejsca związane z tradycyjnymi rzemiosłami charakterystycznymi dla tego regionu. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Pierwszym jego elementem było przeprowadzenie kompleksowego remontu zabytkowego budynku Muzeum Ceramiki przy ul. Mickiewicza 13 w Bolesławcu. Prace objęły renowację elewacji i nowy dach, a także adaptację poddasza na pracownię konserwatorską i magazyny.

Napoleon i Sybiracy w Bolesławcu

Wiele działań Muzeum Ceramiki realizowało wspólnie z innymi bolesławieckimi instytucjami. Wśród nich był blok wydarzeń upamiętniających 200. rocznicę kampanii napoleońskiej na Śląsku. Działania organizowane były we współpracy z Urzędem Miasta Bolesławiec w ramach dwóch projektów transgranicznych, dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa przy wsparciu Euroregionu Nysa. W ich zakresie znalazły się:

  • Wystawa „1813-2013. Dwusetna rocznica kampanii napoleońskiej na Śląsku 1813 r.”, prezentowana od września do października. Przygotowana została w oparciu o zbiory własne Muzeum Ceramiki oraz szereg obiektów, wypożyczonych z innych muzeów i kolekcji prywatnych z Polski, Rosji i Niemiec. Obok elementów uzbrojenia i umundurowania wojsk tamtego okresu zaprezentowane zostały dzieła sztuki – obrazy, grafiki, a także figurki upamiętniające najważniejsze osobistości i wydarzenia z tamtego czasu.
  • Rekonstrukcja historyczna „Bitwa o Bolesławiec 1813 r.” na brzegu Bobru, przy wiadukcie. Spektakl historyczny, odegrany 7 września, był rekonstrukcją bitwy o Bolesławiec między wojskami francuskimi a oddziałami koalicji antynapoleońskiej, jaka miała miejsce w sierpniu 1813 roku. Militarne przedstawienie historyczne – z użyciem broni czarnoprochowej i armat – oglądały tłumy bolesławian. Po pokazie można było m.in. zaopatrzyć się w publikację „Opowieści napoleońskie Bolesławca” autorstwa Andrzeja OlejniczakaTadeusza Orawca, naukowców z Muzeum Ceramiki.
  • Międzynarodowa konferencja naukowa „200 lat epopei napoleońskiej”, która odbyła 6 września w sali konferencyjnej Bolesławieckiego Ośrodka Kultury-Międzynarodowego Centrum Ceramiki. Miłośnicy historii mieli rzadką sposobność wysłuchać kilkunastu prelekcji, dotyczących różnych aspektów okresu napoleońskiego, które wygłosili naukowcy z Polski, Rosji i Niemiec. Wszystkie wystąpienia były tłumaczone symultanicznie. Konferencję prowadził prof. Grzegorz Strauchold z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Treści referatów zostały następnie opublikowane w formie trójjęzycznego wydawnictwa pokonferencyjnego.

Przykładem współpracy z innymi instytucjami było też przeprowadzenie, wspólnie z Gimnazjum Samorządowym nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir oraz Bolesławieckim Kołem Związku Sybiraków, projektu „Ocalić od zapomnienia – Sybiracy”. Zaangażowanych w jego realizację było przeszło 120 uczniów bolesławieckich szkół, którzy, pod opieką swych nauczycieli, zebrali i opracowali biogramy 63 sybiraków mieszkających na terenie miasta i powiatu. Materiały te zostały następnie opublikowane w formie książki „Nie mieliśmy dzieciństwa… Wspomnienia bolesławieckich sybiraków”, której promocja miała miejsce 14 września.

Wystawy znanych bolesławian

Spośród innych ekspozycji, przygotowanych przez Muzeum Ceramiki w 2013 r., warta szczególnej uwagi jest wspólna prezentacja cyklu ceramicznego Krystyny Gay- Kutschenreiter „Ogród” i serii fotografii Janusza Moniatowicza „Impresje fotograficzne”. Wśród rzeźb Krystyny Gay-Kutschenreiter przeważały misterne ażurowe kompozycje ceramiczne, wywołujące u odbiorców poczucie lekkości i nieograniczonych możliwości konstrukcyjnych materii. Fotografie Janusza Moniatowicza, będące artystyczną dokumentacją tworzenia ceramicznych rzeźb, podkreślały rolę zmagań rzeźbiarza z materią, poskramiania gliny w procesie powstawania dzieła. Ekspozycja czynna była w lipcu i sierpniu, a zakończyła się spotkaniem autorskim z artystami, które miało miejsce 24 sierpnia.

Zdjęcia pochodzą z archiwum Muzeum Ceramiki oraz są autorstwa Grzegorza MatorynaBernarda Łętowskiego.

(informacja: Muzeum Ceramiki/ii)

Reklama