Komputery trafiają do beneficjentów projektu „Be Fair...”

komputer
fot. UM Bolesławiec W projekcie bierze udział 200 rodzin, które otrzymują zestaw komputerowy z podstawowym oprogramowaniem oraz dostępem do Internetu.
istotne.pl 0 projekt, urząd miasta, internet, fair

Reklama

3 kwietnia 2014 r. odbędą spotkania z beneficjentami projektu „Be Fair – Internet jako dobro wspólne”. Spotkania będą mieć miejsce się w sali konferencyjnej Bolesławieckiego Ośrodka Kultury-Międzynarodowego Centrum Ceramiki. Pierwsze zaplanowano na godzinę 15:00, drugie na 16:00. Podczas spotkań zostaną omówione założenia projektu dotyczące przekazywanych komputerów i dostarczania Internetu.

fot. UM Bolesławiec

Do większości rodzin trafiły już komputery w ramach projektu „Be Fair – Internet jako dobro wspólne”. W projekcie bierze udział 200 rodzin, które otrzymują zestaw komputerowy z podstawowym oprogramowaniem oraz dostępem do Internetu – prędkość łączy 6 MB/s. Ponadto po dwie osoby z każdej rodziny miały możliwość uczestniczenia w szkoleniu z podstaw obsługi komputera oraz korzystania z Internetu. Nabór rodzin prowadzony był przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu wśród mieszkańców korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz osób posiadających zaświadczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Podstawowym założeniem projektu „Be Fair – Internet jako dobro wspólne” jest zmniejszenie zjawiska wykluczenia cyfrowego, jakie występuje na terenie miasta. Celem projektu jest m.in. zmniejszenie różnic w dostępie do nowoczesnych technik informacyjnych. Mieszkańcy Bolesławca, którzy doświadczają zjawiska wykluczenia cyfrowego, dzięki wsparciu w ramach projektu, znacznie zwiększą swoje szanse na pełniejsze uczestnictwo w życiu społecznym i gospodarczym.

Projekt „Be Fair – Internet jako dobro wspólne” jest współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Całkowita wartość projektu wynosi 7 384 169 zł, w tym dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 6 953 003 zł.

Warto przypomnieć, że w ramach projektu „Be Fair – Internet jako dobro wspólne” wybudowano ok. 15 km mikrokanalizacji, w której zainstalowano ok. 15,4 km światłowodów na terenie Bolesławca.

(informacja zlecona)

Reklama