Aktywni z pasją

Aktywni z pasją
fot. UM Bolesławiec Głównym celem partnerstwa jest aktywizacja mieszkańców Bolesławca poprzez twórcze i innowacyjne wykorzystanie potencjału ludzi i zasobów.
istotne.pl urząd miasta, porozumienie, partnerstwo

10 grudnia 2013 roku w bolesławieckim Pałacu Ślubów nastąpiło uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy „Bolesławieckiego Partnerstwa Lokalnego – Aktywni z pasją”. Honorowy patronat nad partnerstwem objął Prezydent Miasta Bolesławca Piotr Roman. Partnerstwo „Aktywni z pasją” jest porozumieniem pomiędzy instytucjami, stowarzyszeniami, przedsiębiorcami oraz osobami fizycznymi.

Głównym celem partnerstwa jest aktywizacja mieszkańców Bolesławca poprzez twórcze i innowacyjne wykorzystanie potencjału ludzi, zasobów, skonsolidowanie działań i nastawienie na współpracę, wzajemne wspieranie oraz organizowanie lokalnych inicjatyw społecznych i obywatelskich.

fot. UM Bolesławiec
fot. UM Bolesławiec

Realizacja celów partnerstwa odbywać się będzie poprzez: tworzenie warunków rozwoju inicjatyw społecznych; wypracowanie płaszczyzn i zasad współpracy pomiędzy różnymi podmiotami; integrowanie środowisk i współpracę pomiędzy podmiotami; promowanie i rekomendowanie działań różnych środowisk zmierzających do rozwoju lokalnego miasta; wymianę informacji i doświadczeń, inicjowanie działań zachęcających do podnoszenia wiedzy i kwalifikacji oraz ciągłego doskonalenia; pobudzanie świadomości społeczności lokalnej do wspólnego działania i spędzania czasu wolnego; promowanie historii miasta i regionu, rozwijanie postaw patriotycznych, wzajemne wsparcie przy realizacji działań poprzez udostępnienie swoich zasobów, m.in. w postaci: wiedzy, kompetencji, bazy lokalowo-dydaktycznej, sprzętu; aplikowanie o środki finansowe z funduszy pomocowych krajowych i zagranicznych; organizowanie pomocy i samopomocy.

Liderem partnerstwa jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu. Sygnatariuszami są: Stowarzyszenie Przeciw Przemocy „Razem”, Stowarzyszenie Kultury Fizycznej TOP, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy, PCK, Stanisław Kuduk – przedsiębiorca, Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 62 KS „Commando”, Caritas przy Parafii Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja.

Partnerstwo jest ciałem społecznym i działa na zasadzie dobrowolnego wkładu pracy, jest otwarte dla wszystkich wykazujących gotowość działania zgodnego z głównym celem jego powstania.

(informacja zlecona)