Szkolenia dla beneficjentów w ramach projektu „Be Fair”

Szkolenia dla beneficjentów w ramach projektu „Be Fair”
fot. UM Bolesławiec Szkolenia mają za zadanie nauczyć podstawowej obsługi komputera oraz korzystania z internetu. Będą się odbywały od stycznia 2014 roku.
istotne.pl projekt, urząd miasta, internet, fair

13 listopada 2013 roku została wybrana firma na obsługę szkoleń dla beneficjentów ostatecznych. Wybrana oferta należy do firmy A1 Polska z Wrocławia. Szkolenia mają za zadanie nauczyć podstawowej obsługi komputera oraz korzystania z internetu. Będą się odbywały od stycznia 2014 roku.

Wszystkich beneficjentów wraz z rodzinami prosimy o kontakt z MOPS (ul. Cicha 7, 59-700 Bolesławiec), bezpośrednio z pracownikami socjalnymi: Iwoną MarcinkiewiczDanutą Owczarek w godzinach od 7:00 do 10:00 oraz od 14:00 do 15:00 w celu zapoznania się ze szczegółami i terminem szkolenia.

Projekt „Be Fair – internet jako dobro wspólne” jest współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Całkowita wartość projektu wynosi 7 384 169 zł, w tym dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – 6 953 003 zł.

Podstawowym założeniem projektu „Be Fair – internet jako dobro wspólne” jest zmniejszenie zjawiska wykluczenia cyfrowego, jakie występuje na terenie miasta. Celem projektu jest m.in. zmniejszenie różnic w dostępie do nowoczesnych technik informacyjnych. Mieszkańcy Bolesławca, którzy doświadczają zjawiska wykluczenia cyfrowego, dzięki wsparciu w ramach projektu znacznie zwiększą swoje szanse na pełniejsze uczestnictwo w życiu społecznym i gospodarczym.

200 rodzin, które biorą udział w projekcie, otrzyma – na zasadzie użyczenia – zestaw komputerowy z podstawowym oprogramowaniem oraz dostępem do internetu. Ponadto po dwie osoby z każdej rodziny uczestniczyć będą w szkoleniu z podstaw obsługi komputera oraz korzystania z internetu.

Nabór rodzin prowadzony był przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu, wśród mieszkańców korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Termin zakończenia projektu zaplanowano na 31 grudnia 2015 roku.

(informacja zlecona)