Zaktywizowani społecznie w naszym powiecie

Zaktywizowani społecznie w naszym powiecie
fot. Gerard Augustyn 43 uczestników projektu miało okazję uczestniczyć w praktycznych kursach, nauczyć się języka obcego, a nawet uzyskać prawo jazdy.
istotne.pl projekt, powiat, niepełnosprawność, pcpr bolesławiec

Spotkanie podsumowujące projekt „Aktywni Społecznie w Powiecie Bolesławieckim 2008-2013” miało miejsce 17 grudnia w sali konferencyjnej Starostwa Bolesławieckiego. W spotkaniu uczestniczyli m.in. wicestarosta Stanisław Chwojnicki, członek Zarządu Powiatu Dariusz Kwaśniewski, dyrektorka Powiatowego Urzędu Pracy Ewa Hryciów, kierowniczka Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Danuta Marecka, kierowniczka Referatu Spraw Społecznych i Zdrowia Starostwa Powiatowego Barbara Kostyra, radny powiatowy Józef Kata z Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Maria Szydłak, skarbniczka Powiatu.

Uczestnikami projektu były osoby pozostające bez zatrudnienia, w wieku aktywności zawodowej, korzystające z pomocy społecznej. W 2013 roku wsparciem objęto 43 osoby, w tym 35 osób niepełnosprawnych oraz 8 wychowanków zastępczych form opieki.

Wsparcie obejmuje sfinansowanie:

  • kursów i szkoleń umożliwiających zdobycie lub podwyższenie umiejętności i kompetencji zawodowych
  • szkolenia z zakresu orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się niewidomego za pomocą białej laski z równoczesnym użyciem nawigacji
  • kosztów związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym (w tym zwrot kosztów dojazdu na zajęcia szkolne oraz opłaty za internat)
  • zajęć z zakresu doradztwa zawodowego
  • indywidualnego poradnictwa psychologicznego
  • treningów kompetencji i umiejętności społecznych
  • organizacji i prowadzenia grupy samopomocowej
  • turnusów rehabilitacyjnych w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON
  • zajęć rehabilitacyjnych i ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo.

Całkowita wartość projektu w 2013 r. wynosi 420 tys. zł. Dofinansowanie unijne to 357 tys. zł, a wkład własny Powiatu Bolesławieckiego – 63 tys. zł.

– Głównym celem tego projektu było to, aby jego uczestnicy uzyskali poprawę funkcjonowania społecznego – powiedziała Danuta Marecka. – Osobom niepełnosprawnym niełatwo jest odnaleźć się na rynku pracy. Dzięki uczestnictwu w tym projekcie mają teraz pewną podbudowę, mogą funkcjonować samodzielnie – dodał Stanisław Chwojnicki.

– To była dla mnie życiowa szansa, dzięki temu projektowi stanęłam na nogi – mówi Helena Lupa. Anna Ferlewicz wzięła udział w kursie języka angielskiego, który pomoże jej w obsłudze programów projektowych. – To przedsięwzięcie dało mi pewność siebie – zaznacza Bogdan Bysiec, który zdobył kwalifikacje operatora koparko-ładowarki. – Najbardziej zadowolony jestem z tego, że mogłem skorzystać z rehabilitacji. Mam chory bark i na rehabilitację w ramach NFZ musiałbym czekać do 2015 r.

(informacja: Powiat Bolesławiecki/ii)