Współdziałanie na rzecz rozwoju Zachodniego Obszaru Integracji

Współdziałanie na rzecz rozwoju Zachodniego Obszaru Integracji
fot. UM Bolesławiec Porozumienie dotyczy współdziałania na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Zachodniego Obszaru Integracji.
istotne.pl prezydent, urząd miasta, porozumienie

Prezydent Bolesławca Piotr Roman podpisał porozumienie z Edwardem Szczerbieniem – prezesem stowarzyszenia Południowo-Zachodniego Forum Samorządu Terytorialnego „Pogranicze”. Porozumienie dotyczy współdziałania na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Zachodniego Obszaru Integracji. Porozumienie oparte jest na partnerstwie i współdziałaniu dla zrównoważonego rozwoju całego obszaru w ramach planowanego do realizacji projektu dofinasowanego ze środków Funduszu Norweskiego, tworzenia i wdrażania Strategii Rozwoju Zachodniego Obszaru Integracji i Programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

fot. UM Bolesławiec
fot. UM Bolesławiec

Deklarowane płaszczyzny współpracy to: wspieranie rozwoju przedsiębiorczości poprzez działania edukacyjne i infrastrukturalne; współdziałanie w realizacji programów edukacyjnych i szkoleniowych; wspieranie aktywności społecznej, promocja ekonomii społecznej i rozwoju kadr sektora organizacji pozarządowych; wspieranie wdrażania innowacyjnych technologii, szczególnie w sektorze MŚP; współdziałanie w aktywizacji osób starszych; współdziałanie w rewitalizacji obszaru, podnoszenie atrakcyjności turystycznej obszaru, promocja lokalnych produktów; promocja obszaru; współdziałanie w tworzeniu komunikacyjnej spójności obszaru i jego dostępności zewnętrznej; współdziałanie w opracowaniu i realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych.

(informacja zlecona)