Wspólne schronisko dla zwierząt

Wspólne schronisko dla zwierząt
fot. ancahe89 (sxc.hu) Nawiązany kontakt ze Związkiem Gmin „Kwisa” rysuje możliwość uruchomienia w 2013 r. schroniska dla zwierząt oraz jego wspólne prowadzenie.
istotne.pl urząd miasta, zwierzęta, schronisko

Miasto Bolesławiec przystąpi do Związku Gmin „Kwisa” z siedzibą w Lubaniu w celu wspólnej realizacji zadania polegającego na zapewnieniu bezdomnym zwierzętom stałego miejsca pobytu poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, ich wyłapywanie oraz zapobieganie bezdomności zwierząt stanowią zadania własne gminy.

Nawiązany kontakt ze Związkiem Gmin „Kwisa” rysuje możliwość uruchomienia w 2013 r. schroniska dla zwierząt oraz jego wspólne prowadzenie. W ramach przynależności do Związku Gmin „Kwisa” Rada Miasta Bolesławiec wyraziła zgodę na przejęcie przez Związek Gmin „Kwisa” od Skarbu Państwa – Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu. Ośrodek ma zostać przeznaczony na utworzenie schroniska dla zwierząt.

Obiekt, który zostanie nabyty przez gminy należące do Związku Gmin „Kwisa”, położony jest w Lubańskim Wielkim Lesie. Powierzchnia kompleksu wynosi 11 800 m². Kompleks jest ogrodzony i wyposażony w całodobowy monitoring. W skład kompleksu wchodzi: 100 kojców, budynek techniczno-usługowy, magazyn i 4 bunkry. Łączna powierzchnia użytkowa wynosi 765 m². W budynku techniczno-usługowym znajdują się: dyżurka, kuchnia dla psów, gabinet dla lekarza weterynarii, pomieszczenia socjalne, kotłownia. Ponadto kompleks wyposażony jest w oczyszczalnię ścieków z pompą, studnię do poboru wody z przeznaczeniem na cele socjalno-bytowe oraz kotłownię na gaz płynny.

(informacja zlecona)