Usuną szkodliwy azbest, rusza inwentaryzacja

Usuną szkodliwy azbest, rusza inwentaryzacja
fot. Wikimedia Commons Przeprowadzenie inwentaryzacji jest niezbędne do opracowania dokumentu pn. „Program usuwania wyrobów azbestowych na terenie Miasta Bolesławiec”. Możesz dostać dofinansowanie na ten cel!
istotne.pl urząd miasta, azbest

Prezydent Bolesławca informuje, że 4 listopada br. rozpocznie się inwentaryzacja wyrobów azbestowych, występujących na terenie Gminy Miejskiej. Przeprowadzenie inwentaryzacji jest niezbędne do opracowania dokumentu pn. „Program usuwania wyrobów azbestowych na terenie Miasta Bolesławiec”.

Inwentaryzację przeprowadzą upoważnieni przedstawiciele firmy Eko-Team ze Zgorzelca. Będą oni mieć ze sobą oryginał upoważnienia do przeprowadzenia inwentaryzacji, podpisany przez prezydenta, a także identyfikatory z imieniem i nazwiskiem.

Urząd Miasta Bolesławiec zwraca się do wszystkich mieszkańców z prośbą o udzielanie pełnych informacji ankieterowi i udostępnienie swoich posesji do spisu z natury. Przypominamy, że zgodnie z ministerialnym rozporządzeniem z 13 grudnia 2010 r. na właścicielu spoczywa obowiązek inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest poprzez sporządzenie spisu z natury.

Szkodliwość azbestu

Azbest – zaliczany jest do najgroźniejszych zanieczyszczeń na ziemi, a jego włókna wdychane z powietrzem do płuc stanowią ryzyko poważnych chorób.

UWAGA! Wszystkie wyroby azbestowe muszą być usunięte do 2032 r. Usunięcia azbestu może dokonać tylko wyspecjalizowana firma. Możesz dostać dofinansowanie na usuwanie wyrobów azbestowych.

Więcej szczegółów: MZGM w Bolesławcu, ul. Dolne Młyny 23, tel. 75 644 09 24, od 7:00 do 15:00 oraz na stronie internetowej www.um.bolesławiec.pl. Kontakt z ankieterami: Sebastian Kulikowski, tel. 691 015 026.

(informacja: UM Bolesławiec/ii)