Wymiana umów z PWiK

Wymiana umów z PWiK
fot. PWiK Nowe umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków są dostarczane do odbiorców przez pracowników PWiK. Umowy nie dotyczą ceny za wodę i kanalizację, które są regulowane corocznymi taryfami.
istotne.pl wymiana, pwik bolesławiec

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. wprowadziło zmiany formalne i organizacyjne oraz stosuje nowoczesne rozwiązania w obsłudze klienta (np. faktury elektroniczne, system radiowego odczytu wodomierzy). W związku z tym oraz stosownie do Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. z 2006 r. nr 123 poz. 856 z późniejszymi zmianami) spółka przeprowadza akcję wymiany umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Nowe umowy są już dostarczane do odbiorców przez pracowników PWiK wyposażonych w identyfikatory.

PWiK informuje, że zawarcie nowej umowy nie wpłynie na zmianę interesów odbiorców w zakresie rozliczania usługi dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Wymiana umów zakończy się w grudniu 2013 roku. W tym czasie wymienionych zostanie około 1200 umów z lewobrzeżnego Bolesławca (m.in. Zabobrze, Widok, osiedle Kwiatowe). W 2014 roku PWiK przystąpi do wymiany umów w kolejnych częściach miasta: północnej, wschodniej, południowej i w centrum. Wtedy wymienionych zostanie około 4000 umów. W kolejnych latach nastąpi wdrażanie systemu radiowego oraz wymiana umów na terenie Gminy Bolesławiec (około 3500 umów).

Wymiana dotyczy zarówno odbiorców indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Więcej informacji można uzyskać, dzwoniąc pod bezpłatny nr 994 lub w Biurze Obsługi Klienta, pod nr. telefonu 75 73410 01 lub693 991 540.

(informacja: PWIK/ii)