Będzie nowe odznaczenie miejskie?

odznaka
fot. UM Bolesławiec Radni ustanowią (lub nie) tytuł „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec”.
istotne.pl 0 urząd, odznaka, tytuł, sesja rm

Reklama

Na najbliższej sesji Rady Miasta Bolesławca, która będzie mieć miejsce 30 października, radni podejmą (lub nie) uchwałę „w sprawie ustanowienia tytułu »Zasłużony dla Miasta Bolesławiec« oraz ustalenia wzoru, zasad, trybu nadawania i noszenia Odznaki Zasłużony dla Miasta Bolesławiec”. Jeśli akt prawny wejdzie w życie, tytułem honorowani będą mogli być zarówno mieszkańcy naszego miasta, jak i osoby niezamieszkujące w Bolesławcu.

Co więcej, tytuł może być nadawany osobom fizycznym, osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej. Nie może zaś być nadany członkom organów Gminy Miejskiej Bolesławiec w trakcie wykonywania przez nich mandatu.

Wnioski o przyznanie tytułu będą mogli składać:

  • przewodniczący Rady Miasta Bolesławiec
  • prezydent
  • komisje stałe RM
  • grupa co najmniej 5 radnych
  • grupa co najmniej 50 osób fizycznych
  • osoby prawne i jednostki nieposiadające osobowości prawnej, mające siedzibę w mieście.

Jakie osoby i jakie instytucje powinny, Waszym zdaniem, otrzymać taki tytuł? Propozycje wpisujcie w komentarzach.

(informacja: UM Bolesławiec/ii)

Reklama