Są aktywni społecznie w naszym powiecie

Są aktywni społecznie w naszym powiecie
fot. Powiat Bolesławiecki Za nami piknik integracyjny związany z projektem „Aktywni Społecznie w Powiecie Bolesławieckim 2008-2013”.
istotne.pl projekt, powiat, piknik

W ramach wieloletniego projektu „Aktywni Społecznie w Powiecie Bolesławieckim 2008-2013” w sobotę, 5 października, zorganizowano piknik integracyjny dla osób biorących udział w tym przedsięwzięciu. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pomoc, którą uzyskują beneficjenci, jest bardzo wymierna – praktyczne kursy, nauka języka obcego, uzyskanie prawa jazdy. Celem projektu jest zwiększenie integracji społecznej i zawodowej oraz podniesienie jakości świadczonych usług na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu bolesławieckiego.

Uczestnikami projektu są osoby pozostające bez zatrudnienia, w wieku aktywności zawodowej, korzystające z pomocy społecznej. W 2013 roku wsparciem objęto 43 osoby, w tym 35 osób niepełnosprawnych oraz 8 wychowanków zastępczych form opieki.

fot. Powiat Bolesławiecki
fot. Powiat Bolesławiecki
fot. Powiat Bolesławiecki

Wsparcie obejmuje sfinansowanie:

  • kursów i szkoleń umożliwiających zdobycie lub podwyższenie umiejętności i kompetencji zawodowych
  • szkolenia z zakresu orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się niewidomego za pomocą białej laski z równoczesnym użyciem nawigacji
  • kosztów związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym (w tym zwrot kosztów dojazdu na zajęcia szkolne oraz opłaty za internat)
  • zajęć z zakresu doradztwa zawodowego
  • indywidualnego poradnictwa psychologicznego
  • treningów kompetencji i umiejętności społecznych
  • organizacji i prowadzenia grupy samopomocowej
  • turnusów rehabilitacyjnych w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON
  • zajęć rehabilitacyjnych i ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo.

Całkowita wartość projektu w 2013 r. wynosi 420 tys. zł. Dofinansowanie unijne to 357 tys. zł, a wkład własny Powiatu Bolesławieckiego – 63 tys. zł.

(informacja: Powiat Bolesławiecki/ii)