Tydzień mediacji

Tydzień mediacji
fot. www.sxc.hu (intuitives) Z inicjatywy ministra sprawiedliwości w dniach 14-19 października organizowany jest „Tydzień Mediacji”.
istotne.pl policja, pomoc, mediacja

Mediacje to metoda rozwiązywania sporów, w której osoba trzecia pomaga stronom we wzajemnej komunikacji, określeniu interesów i kwestii do dyskusji oraz dojściu do wspólnie akceptowalnego konsensusu. Proces ten ma charakter dobrowolny, poufny i nieformalny.

Mediacje są dobrowolnym i poufnym procesem dochodzenia przez strony do rozwiązania sporu, prowadzonym w obecności osoby trzeciej cieszącej się ich zaufaniem – mediatora.

W ramach „Tygodnia Mediacji” informacji będę udzielali m.in. funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu (ul. Zygmunta Augusta 20):

 • poniedziałek 14 października, godz. 12:00-14:00
  zastępca naczelnika Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego
 • wtorek 15 października, godz. 12:00-14:00
  zastępca naczelnika Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego
 • środa 16 października, godz. 12:00-14:00
  ekspert Zespołu dw. z Przestępczością Gospodarczą
 • czwartek 17 października, godz. 12:00-14:00
  specjalista Zespołu Prewencji Kryminalnej, Patologii i Nieletnich
 • piątek 18 października, godz. 12:00-14:00
  specjalista Zespołu Prewencji Kryminalnej, Patologii i Nieletnich.

(informacja: KPP Bolesławiec/ii)