Kształcenie na odległość w ZSOiZ

fot. Wykorzystanie tak wysokiej technologii informacyjno-komunikacyjnej w kształceniu dorosłych i młodzieży jest istotnym elementem przewagi edukacyjnej ZSOiZ i CKU nad innymi placówkami.
istotne.pl 0 edukacja, zsoiz bolesławiec

Reklama

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu przystąpił do projektu unijnego w ramach priorytetu III „Wysoka jakość oświaty”, działanie 3.4 „Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie”, poddziałanie 3.4.2 „Upowszechnianie uczenia się przez całe życie”.

Celem projektu jest:

  • upowszechnianie i promowanie kształcenia na odległość w kształceniu zawodowym i ustawicznym;
  • zapewnienie wysokiej jakości usług kno poprzez opracowanie standardów projektowania i prowadzenia kursów e-learningowych;
  • zaktywizowanie placówek do wdrażania kształcenia na odległość;
  • doskonalenie kompetencji kadry placówek edukacyjnych w obszarze wdrażania i wykorzystywania kształcenia na odległość.

Projekt skierowany jest do nauczycieli szkół zawodowych i placówek kształcenia ustawicznego, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i kuratoriów oświaty.

Przystąpienie do projektu daje szkole i Centrum Kształcenia Ustawicznego możliwość utworzenia portalu internetowego wraz z wbudowaną platformą edukacyjną Moodle i repozytorium kursów e-learningowych.

Wykorzystanie tak wysokiej technologii informacyjno-komunikacyjnej w kształceniu dorosłych i młodzieży jest istotnym elementem przewagi edukacyjnej ZSOiZ i CKU nad innymi placówkami. Jest także sposobem wspierania kształcenia tradycyjnego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Dzięki takim możliwościom technicznym i zaangażowaniu nauczycieli Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych kształci nowocześnie, zgodnie ze standardami współczesnego rynku pracy i wymogami nowoczesnego świata.

fot. Zespół Szkól Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu
Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w BolesławcuBudynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcufot. Marcin Zabawa

(informacja zlecona)

Reklama