Przyjazne ciepło z sieci

zec-ciepla-woda-sieciowa
fot. ZEC Zarządcy nieruchomości dbający o klientów wybierają lepszy sposób dostarczania ciepłej wody do budynków. Korzystają z ekonomicznego rozwiązania i pobierają ciepłą wodę z sieci.
istotne.pl 0 woda, zec bolesławiec

Reklama

Wielu zarządców budynków w Polsce zdecydowało się na zlikwidowanie starych, często niebezpiecznych piecyków gazowych do podgrzewania wody i zainstalowało w swoich budynkach centralną instalację podgrzewania wody użytkowej (c.w.u.).

Zarządcy w trosce o komfort i bezpieczeństwo klienta korzystają z ciepła z sieci. Tak zdecydowali zarządcy osiedli w Łodzi (w 2006 r.), Tarnowie (w 2007 r.), gdzie z ciepła sieciowego korzysta 10 tys. mieszkańców, oraz w Szczecinie (w 2008 r.).

System jest bardzo bezpieczny i nie wymaga żadnych dodatkowych czynności, takich jak przeglądy, naprawy i konserwacje przewodów kominowych. Gwarancję nieprzerwanych dostaw zapewnia całoroczna, ciągła praca źródła ciepła, nad którym czuwa całodobowe Pogotowie Ciepłownicze.

Proces podgrzewania wody odbywa się z dala od mieszkań, a z łazienek znikają podgrzewacze i wraz z nimi zagrożenie zatruciem tlenkiem węgla, wybuchem czy porażeniem prądem elektrycznym.

Co to jest ciepło z sieci?

Ciepło sieciowe, czyli inaczej: ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej, to przepływająca przez instalacje, dostępna o każdej porze dnia i nocy, w niezbędnej ilości i o niezmiennej temperaturze – gorąca woda.

W domach najczęściej są dwa oddzielne systemy ogrzewania wody. Ciepła woda użytkowa – płynąca w kranach, podgrzewana jest najczęściej energią elektryczną lub gazową (piecyki). Woda do centralnego ogrzewania (c.o.) – w kaloryferach – doprowadzana jest z miejskiej sieci ciepłowniczej. W ten sposób płaci się trzy rachunki: za wodę, za gaz lub elektryczność oraz za ogrzewanie domu.

Najkorzystniej byłoby uprościć ten system i korzystać jedynie z ciepła sieciowego. W ten sposób jeden dostawca grzałby wodę w kaloryferach oraz tę lecącą z kranów. Ciepła woda w kranach (woda wodociągowa podgrzewana do temperatury użytkowej w węźle cieplnym) miałaby tę sama temperaturę, co grzana przez zainstalowany w domu piec gazowy lub elektryczny.

Czas trwania montażu w mieszkaniu zależy przede wszystkim od dobrej organizacji pracy wyłonionego w przetargu wykonawcy. Wykonawca, który zrobił już kilkanaście tysięcy mieszkań, określił ten czas na 4 do 8 godzinCzas trwania montażu w mieszkaniu zależy przede wszystkim od dobrej organizacji pracy wyłonionego w przetargu wykonawcy. Wykonawca, który zrobił już kilkanaście tysięcy mieszkań, określił ten czas na 4 do 8 godzinfot. ZEC

Mniejsze rachunki za ciepłą wodę

Ceny podgrzania wody są bardziej stabilne i konkurencyjne. Wpływ na to ma koszt węgla, z którego produkt jest wytwarzany. Cena węgla jest stabilniejsza w porównaniu do wzrostu cen paliw płynnych i energii elektrycznej.

Uruchomienie usługi podgrzania wody ciepłem sieciowym eliminuje konieczność finansowania usług serwisowych i przeglądów okresowych instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych).

Pobór ciepła sieciowego na potrzeby ciepłej wody użytkowej jest rozliczany wg faktycznego zużycia. Z danych przedsiębiorstw dostarczających ciepło sieciowe wynika, że średni miesięczny koszt ogrzewania oraz ciepłej wody w statystycznym mieszkaniu (GUS 2009 – 3-osobowa rodzina w mieszkaniu ok. 60 m2) wynosi około 120 zł (2 zł za m2), czyli 40 zł na jedną osobę.

Bezpieczniejsze i trwalsze rozwiązanie

Standardowy zakres prac związanych z montażem instalacji wewnętrznej rozprowadzającej ciepłą wodę w budynku obejmować będzie w bloku mieszkalnym głównie prace w piwnicach budynków:

  • rozbudowę węzła ciepłowniczego o segment ciepłej wody użytkowej
  • doprowadzenie do pomieszczenia węzła instalacji wody zimnej o niezbędnej średnicy
  • rozprowadzenie do poszczególnych pionów instalacji wody ciepłej i cyrkulacyjnej
  • oraz jednodniowe (od 4 do 8 godzin) prace w mieszkaniu (w kanałach instalacyjnych, wolnych kanałach spalinowych)
  • budowę pionu instalacji wody ciepłej i cyrkulacyjnej
  • demontaż podgrzewacza gazowego i doprowadzonej do niego instalacji gazowej
  • wykonanie połączenia instalacji istniejącej z nowo wybudowanym pionem
  • montaż w dostępnym miejscu wodomierza na ciepłą wodę

Czas trwania montażu w mieszkaniu zależy przede wszystkim od dobrej organizacji pracy wyłonionego w przetargu wykonawcy. Wykonawca, który zrobił już kilkanaście tysięcy mieszkań, określił ten czas na 4 do 8 godzin. Po opuszczeniu mieszkania przez monterów ciepła woda jest dostępna w pełnym zakresie.

Instalacja gratis dla trzech pierwszych budynków

Aby zachęcić mieszkańców do skorzystania z oferty oraz naocznego przekonania ich, że „nie taki diabeł straszny, jak go malują”, Zarząd Spółki ZEC podjął decyzję o wykonaniu inwestycji na własny koszt, przy zerowym udziale własnym mieszkańców. Promocyjna oferta obejmuje tylko trzy budynki zlokalizowane przy ulicach: Gałczyńskiego, Jana Pawła II oraz Staroszkolnej. Oferty ważne są do końca 2014 r.

Zakład Energetyki Cieplnej będzie też współfinansował inwestycje na innych osiedlach. Wysokość współfinansowania wyniesie 35% kosztów inwestycji, nie więcej jednak niż 567 zł brutto (525 zł + 8% VAT) do jednego mieszkania.

Inwestycja polegać będzie na wykonaniu kompletnej instalacji wewnętrznej rozprowadzenia ciepłej wody w budynku i doprowadzenia jej do każdego mieszkania.

(informacja zlecona ZEC)

Reklama