W Bolesławcu powstanie miasteczko ruchu drogowego

W Bolesławcu powstanie miasteczko ruchu drogowego
fot. www.sxc.hu (balazs) Plac zlokalizowany będzie na terenie GS nr 2. Budowa obiektu rozpocznie się i zakończy w tym roku.
istotne.pl urząd miasta, prawo jazdy, edukacja, inwestycja

W naszym mieście powstanie jedno z 16 w kraju miasteczek ruchu drogowego. Obiekt będzie zlokalizowany na terenie Gimnazjum Samorządowego nr 2 przy ul. Bielskiej. Budowa rozpocznie się i zakończy w tym roku.

Miasteczko drogowe to ogólnodostępny plac, składający się z ulic, skrzyżowań, rond i przejazdów (np. tramwajowych), na którym odzwierciedlone zostaną najbardziej powszechne skrzyżowania, znaki drogowe itp. Dzieci i młodzież będą mogły uczyć się tam bezpiecznych zachowań na drodze, a także zdawać egzaminy na kartę rowerową i motorowerową.

Pomysłodawcą budowy miasteczek drogowych jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Resort ogłosił ogólnopolski konkurs, w wyniku którego województwa miały wyłonić po jednym mieście, w którym zostanie zbudowane miasteczko. Na realizację projektu „Budujemy miasteczka ruchu drogowego” przeznaczono 10 mln zł, z czego 8,5 mln pochodzi z funduszy unijnych.

MSWiA uzasadnia swoją inicjatywę faktem, że ilość wypadków drogowych, szczególnie tych z udziałem jednośladów, jest w Polsce wciąż bardzo wysoka. Miasteczka mają pomóc w edukowaniu młodych ludzi i w wyrobieniu w nich prawidłowych nawyków.

Dziesięcioosobowa komisja, w skład której weszli m.in. przedstawiciele komend wojewódzkich policji i straży pożarnej, Wrocławskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, straży granicznej oraz Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, zadecydowała o przyznaniu Bolesławcowi 580 tys. zł na realizację projektu.

Projekt jest finansowany z budżetu państwa i dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu indywidualnego nr 8.1-11, w ramach Priorytetu VIII – Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe, Działania 8.1 – Bezpieczeństwo ruchu drogowego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

(informacja: UM Bolesławiec/ii)