Dotacje na remonty bolesławieckich zabytków

Dotacje na remonty bolesławieckich zabytków
fot. Rafał Tur W budżecie miasta przeznaczono 1 577 000 zł na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach.
istotne.pl urząd miasta, kamienica, pieniądze, religia

Do prezydenta Bolesławca wpłynęło 21 wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków. Część wniosków – z powodu niespełnienia wymogów formalnych oraz merytorycznych – została odrzucona. Do udzielenia dotacji zostało wytypowane 9 kompletnych wniosków. W każdym przypadku wniosek dotyczy obiektu o wysokiej wartości historycznej i kulturowej.

Tegoroczne dotacje na renowację elewacji z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w części wspólnej kamienicy przyznane zostały siedmiu wspólnotom:

  • Rynek 33/34
  • Rynek 29/30
  • Rynek 31/32
  • Rynek 24/25
  • Rynek 35
  • Rynek 26
  • Sierpnia '80 1/2.
fot. Rafał Tur

Dotacje na prace konserwatorskie przyznane zostały również dwóm parafiom. Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja przy ul. Kościelnej nr 3 otrzyma dofinansowanie na zadanie pod nazwą „Ratunkowy remont dachu budynku Caritas przy ul. Kościelnej”. Parafia Rzymskokatolicka pw. MBNP przy pl. Zamkowym otrzyma zaś dotację na „Remont wieży z wymianą blachy ocynkowanej na miedzianą”. Celem proponowanych prac jest remont pokrycia dachowego iglicowego hełmu wieży kościoła wraz z częściową naprawą powierzchni murów. Wzniesienie wieży dawnego kościoła ewangelickiego – dziś pw. MBNP – było pierwszą realizacją Engelhardta Gansela, jednego z najbardziej znanych bolesławieckich budowniczych.

Warto przypomnieć, że w 2009 r. wojewódzki konserwator zabytków wydał obwieszczenie, w którym określił zasięg i granice obszaru Starego Miasta, wpisując go do rejestru zabytków. Decyzja ta zwiększyła krąg beneficjentów uprawnionych do otrzymania dotacji z budżetu miasta na prace konserwatorskie.

W minionych dwóch latach dotacje otrzymały wspólnoty przy ulicach: Rynek od nr. 1 do nr. 12, Prusa 14/15, Plac Zamkowy 1, Prusa 33, Rynek 15/16, Rynek 28, Rynek 22/23, Rynek 19/21, Rynek 17/18. Dotacje przyznane zostały również na wymianę stolarki okiennej i wykonanie witraży w kościele przy placu Zamkowym oraz na kontynuację konserwacji barokowego wystroju wnętrza kościoła przy ul. Kościelnej.

Prace renowacyjne przeprowadzane są na podstawie zachowanych materiałów archiwalnych (planów, zdjęć oraz dokumentacji zatwierdzonej przez wojewódzkiego konserwatora zabytków) i z użyciem oryginalnych detali oraz materiałów renowacyjnych. Proces dotacyjny, prowadzony w obszarze Rynku Starego Miasta, jest jednym z elementów Lokalnego Planu Rewitalizacji Miasta Bolesławiec, realizowanego z udziałem wspólnot mieszkaniowych.

(informacja: UM Bolesławiec/ii)