Będzie modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu

Będzie modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu
fot. Marcin Zabawa W ramach projektu przewidziano modernizację 16 istniejących punktów kamerowych i utworzenie 15 nowych.
istotne.pl urząd miasta, inwestycja, monitoring, sm bolesławiec

Do czerwca br. ma potrwać modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu. 7 stycznia została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Monitoring rejonów turystycznych Miasta Bolesławiec”, realizowana w ramach Priorytetu nr 6 „Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska”, Działania nr 6.5 „Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Całkowita wartość projektu to ponad 1 mln 615 tys. zł. Kwota dofinansowania wyniesie ponad 1 mln 118 tys. zł (prawie 70%).

Projekt dotyczy modernizacji oraz rozbudowy systemu monitoringu miejskiego w Bolesławcu. Wnioskodawcą jest Gmina Miejska Bolesławiec. System zarządzany będzie przez Straż Miejską w Bolesławcu.

W ramach inwestycji przewidziano modernizację 16 istniejących punktów kamerowych. Ponadto utworzonych zostanie 15 nowych tego typu punktów. Zwiększenie zasięgu systemu możliwe będzie dzięki zakupowi mobilnego punktu monitoringu – pojazdu z zamontowaną kamerą, który może zostać wysłany w dowolne miejsce miasta.

(informacja: UM Bolesławiec/ii)