Zimowe obowiązki właścicieli nieruchomości

Zimowe obowiązki właścicieli nieruchomości
fot. www.sxc.hu (armalite) Właściciele są zobowiązani do uprzątania zanieczyszczeń z chodnika położonego przy granicy nieruchomości.
istotne.pl urząd miasta, pogoda, czystość, regulamin

Urząd Miasta Bolesławiec informuje, że regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta zobowiązuje właścicieli nieruchomości do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu, piasku i innych zanieczyszczeń z chodnika położonego bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Obowiązek ten należy realizować z częstotliwością zapewniającą bezpieczeństwo osobom poruszającym się po chodniku. Piasek pozostały po przeprowadzeniu akcji zimowej należy usunąć niezwłocznie po ustaniu przyczyny jego zastosowania. Błoto, śnieg, lód i piasek należy gromadzić tak, aby nie powodować zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów.

Drogi publiczne oczyszczane są przez ich zarządcę – według ustalonego harmonogramu.

(informacja: UM Bolesławiec/ii)