Bilety MZK tańsze nawet o ok. 12%?

Bilety MZK tańsze nawet o ok. 12%?
fot. UM Rada Miasta zdecyduje, czy zmieni się taryfa Miejskiego Zakładu Komunikacji.
istotne.pl bilet, cena, mzk bolesławiec, sesja rm

Na najbliższej sesji Rady Miasta Bolesławca, która będzie mieć miejsce 28 sierpnia, radni podejmą (lub nie) uchwałę „w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/82/11 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie taryfy opłat za usługi przewozowe osób w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Bolesławiec”.

Jeśli akt prawny wejdzie w życie, za bilety okresowe i sieciowe na sieć miejską w granicach miasta Bolesławiec – zapłacimy: 63 zł (o 9 zł mniej) i 31,50 zł (o 4,5 zł mniej). Opłata kwartalna za te bilety wynosić będzie odpowiednio: 170 zł (wcześniej 194 zł) i 85 zł (wcześniej 97 zł). Zlikwidowane zaś zostaną imienne bilety miesięczne.

Co więcej, granica wiekowa dla dzieci i młodzieży, dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnością, uprawnionych do korzystania z bezpłatnych przejazdów na terenie miasta, zwiększy się do 25 lat (obecnie: „nie dłużej niż do 18 roku życia”), a uprawnienia do przejazdów z 50-procentową zniżką otrzymają „weterani poszkodowani w działaniach poza granicami państwa, pobierający rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób”.

W uzasadnieniu projektu uchwały czytamy:

Zmiany w taryfie mają na celu zwiększyć liczbę osób korzystających z komunikacji miejskiej na podstawie biletów miesięcznych kosztem przejazdów na podstawie biletów jednorazowych. Bilet sieciowy pozwala na korzystanie z nieograniczonej liczby przejazdów wszystkimi liniami w granicach miasta Bolesławiec. Obniżenie ceny biletu sieciowego i kwartalnego w granicach miasta, przy jednoczesnej likwidacji biletów na linię, które uprawniały tylko do przejazdu jedną linią w określonej granicy kilometrów, doskonale sprawdzi się w nowej sieci komunikacyjnej, która jest w przygotowaniu.

Podwyższenie granicy wiekowej do 25 lat dla dzieci i młodzieży dotkniętej inwalidztwem lub niepełnosprawnością, uprawnionej do korzystania z bezpłatnych przejazdów na terenie miasta, pozwoli zwiększyć liczbę osób, które będą mogły skorzystać z różnego rodzaju ofert np. sportowych, kulturalnych, itp.; oferowanych przez różnego rodzaju instytucje. Dzięki możliwości skorzystania z komunikacji miejskiej, która posiada autobusy przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych, miasto Bolesławiec stanie się przez to bardziej im przyjazne. Podwyższenie wieku dzieci i młodzieży dotkniętej inwalidztwem lub niepełnosprawnością do 25 lat oraz nierozgraniczanie niepełnosprawności nie wpłynie znacząco na sytuację finansową przewoźnika. Wprowadzenie nowej grupy osób uprawnionych do przejazdów komunikacją miejską z ulgą 50% wynika z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa. [...]

(informacja: ii)