Wystawa i konferencja w 200 rocznicę kampanii napoleońskiej

Wystawa i konferencja w 200 rocznicę kampanii napoleońskiej
fot. Andrea Appiani (Kunsthistorisches Museum Wien)/Wikimedia Commons Rocznica śląskiej kampanii 1813 r. świętowana będzie w Bolesławcu 6 i 7 września 2013 r.
istotne.pl projekt, urząd miasta, historia

Pierwszy wrześniowy weekend to w Bolesławcu czas obchodów dwustulecia kampanii napoleońskiej na Śląsku 1813 r. Będą one nie tylko huczne w sensie dosłownym – jeden z głównych punktów to rekonstrukcja bitwy o Bolesławiec. Ich program będzie różnorodny i bardzo atrakcyjny. Ponieważ inscenizacja militarna zaplanowana została na sobotę, 7 września, inne ważne imprezy odbędą się w piątek, 6 września. O godz. 9:00 w sali konferencyjnej Bolesławieckiego Ośrodka Kultury-Międzynarodowego Centrum Ceramiki rozpocznie się międzynarodowa konferencja naukowa ,,200 lat epopei napoleońskiej”, która potrwa do godz. 15:00. Miłośnicy historii będą mieli rzadką sposobność wysłuchać prelekcji, dotyczących różnych aspektów okresu napoleońskiego, które wygłoszą naukowcy z Polski, Rosji i Niemiec. Nie należy się obawiać barier językowych, wszystkie bowiem wystąpienia będą tłumaczone symultanicznie.

Tego samego dnia o godz. 17:00 w budynku Działu Historii Miasta Muzeum Ceramiki przy ul. Kutuzowa 14 odbędzie się uroczysty wernisaż wystawy „1813 – 2013. Dwusetna rocznica kampanii napoleońskiej na Śląsku 1813 r.”. Ekspozycja przygotowana zostanie przez Muzeum Ceramiki w oparciu o zbiory własne oraz szereg cennych i interesujących obiektów, wypożyczonych z innych muzeów z Polski, Rosji i Niemiec oraz z licznych kolekcji prywatnych. Obok elementów uzbrojenia i umundurowania wojsk tamtego okresu zaprezentowane zostaną na niej dzieła sztuki – obrazy, grafiki i figurki, upamiętniające najważniejsze osobistości i wydarzenia z tamtego czasu, oryginalne dokumenty, numizmaty i przedmioty kultury materialnej. Do najcenniejszych eksponatów z pewnością należeć będą monumentalny obraz „Biwak nad Berezyną” pędzla Wojciecha Kossaka, wypożyczony z Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu oraz ręcznie haftowana teka cesarza Napoleona ze zbiorów Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Zainteresowanie zwiedzających zwróci też z pewnością monumentalna makieta ze scena bitwy francusko-rosyjskiej z Muzeum Napoleońskiego w Witaszycach. Wystawa prezentowana będzie do połowy października.

Oba wydarzenia są elementami projektu ,,200 lat epopei napoleońskiej na transgranicznym obszarze Dolnego Śląska i Saksonii”, którego celem jest budowanie świadomości wspólnego dziedzictwa historycznego i ukazanie roli Bolesławca w historii przygranicznego obszaru, przedstawienie ważnego okresu historycznego, który miał istotny wpływ na kształt kulturowy obszaru przygranicznego i Europy. Przedsięwzięcie zakłada upowszechnienie wiedzy na temat historycznego dziedzictwa transgranicznego obszaru Dolnego Śląska i Saksonii ze szczególnym uwypukleniem burzliwego okresu wojen napoleońskich oraz wypracowanie wspólnej oceny wydarzeń historycznych 1813 r. Jest ono współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa przy wsparciu Euroregionu Nysa.

fot. UM Bolesławiec

informacja zlecona; zdjęcie nagłówkowe: Andrea Appiani (Kunsthistorisches Museum Wien)/Wikimedia Commons