Kosowo: patrole na granicach

Kosowo: patrole na granicach
fot. ppor. Jacek Wójcik Wszystkie strony konfliktu w Kosowie okazują na każdym kroku szacunek oraz sympatię dla munduru żołnierza polskiego – pisze ppor. Jacek Wójcik.
istotne.pl wojsko, 23śpa, misja

Zbliża się półmetek działalności kompanii manewrowej 28 zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Kosowie. Obok realizacji zadań mandatowych w bazach na północy Kosowa codzienna działalność polskich żołnierzy w Camp Bondsteel, w miejscu stacjonowania kontyngentu, ukierunkowana jest na realizację zsynchronizowanych patroli ABL (Administrative Boundary Line) z żołnierzami Armii Serbskiej wzdłuż granicy Kosowa i Serbii.

Realizacja każdego patrolu poprzedzana jest szczegółowym rekonesansem trasy patrolowania z uwagi na fakt, że kompania manewrowa PKW KFOR rozpoznaje nowe rejony – trasy do dalszej działalności operacyjnej. Dodatkowo zadania dla każdego patrolu ABL są ściśle precyzowane w dokumentach rozkazodawczych oraz na bieżąco monitorowane przez TOC (Tactical Operations Center) i JOC (Joint Operations Center).

Główne zadania patroli zsynchronizowanych ABL to między innymi zapewnienie bezpieczeństwa i przestrzegania porozumień międzynarodowych w rejonie granicy Serbii i Kosowa, bieżąca wymiana informacji z żołnierzami Armii Serbskiej w zakresie utrzymania bezpieczeństwa w rejonie trasy patroli oraz reagowanie na przypadki naruszeń prawa w rejonach przygranicznych, a także demonstrowanie obecności militarnej wojsk KFOR.

Nowe trasy patrolowania zlokalizowane są z reguły w miejscach trudno dostępnych, dlatego zdecydowana większość patroli jest realizowana pieszo. Trasa patrolu średnio wynosi 8-10 kilometrów po przygranicznych terenach górzystych. Nieodzownym elementem każdego patrolu ABL jest właściwe zabezpieczenie logistyczne. W trakcie realizacji zadań polscy żołnierze mają bezpośredni kontakt z żołnierzami Armii Serbskiej oraz lokalną ludnością.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że wszystkie strony konfliktu w Kosowie okazują na każdym kroku szacunek oraz sympatię dla munduru żołnierza polskiego. W trakcie patrolowania żołnierze kompanii manewrowej 28 zmiany PKW KFOR regularnie obserwują również skutki konfliktu zbrojnego, jaki miał w miejsce w Kosowie, między innymi w postaci zniszczonych budynków, ubóstwa oraz opustoszałych zabudowań w rejonie granicy z Serbią.


Polski Kontyngent Wojskowy KFOR w Kosowie realizuje misję o charakterze stabilizacyjnym i wchodzi w skład Wielonarodowej Grupy Bojowej – Wschód. W ramach działalności operacyjnej polski kontyngent realizuje zadania polegające na monitorowaniu przestrzegania porozumień i traktatów międzynarodowych w celu stworzenia warunków dla bezpiecznej egzystencji oraz normalizacji sytuacji w rejonie odpowiedzialności.

Trzon nowej, 28 zmiany PKW w Kosowie tworzą żołnierze 23 Śląskiego Pułku Artylerii z Bolesławca – jednostki odpowiedzialnej za sformowanie i przygotowanie kontyngentu oraz Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej z Mińska Mazowieckiego i 1 Batalionu Składowania z Olsztyna z 1 Brygady Logistycznej.

(informacja: ppor. Jacek Wójcik/ii)