UTW: spotkanie organizacyjno-informacyjne

UTW: spotkanie organizacyjno-informacyjne
fot. Gerard Augustyn Za nami spotkanie słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, działającego przy wrocławskim UE.
istotne.pl uniwersytet, piotr roman, wiesława olczyk, waldemar bugaj, utw bolesławiec

Spotkanie organizacyjno-informacyjne słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, działającego przy wrocławskim Uniwersytecie Ekonomicznym, odbyło się w poniedziałek, 23 września, w auli Miejskiego Zespołu Szkół nr 2. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. pełnomocnik rektora UE ds. UTW w Bolesławcu dr Zygmunt Bobowski, prezydent Bolesławca Piotr Roman, wiceprezydent Kornel Filipowicz, szef Rady Miasta Bolesławiec Józef Pokładek, dyrektor MZS nr 2 Waldemar Bugaj i przewodnicząca Rady Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku Maria Adamowicz.

Spotkanie było okazją do podsumowania ubiegłego roku akademickiego i dwuletniej kadencji Rady Słuchaczy (tego dnia Radzie – prężnie działającemu ogniwu UTW, które organizuje wykłady, wyjazdy do teatru, opery, filharmonii, wycieczki krajoznawczo-turystyczne po pięknej ziemi dolnośląskiej oraz zagraniczne – udzielono absolutorium), a także do podziękowań (otrzymali je m.in. Waldemar Bugaj i dwie uniwersyteckie złote rączki: Zygmunt TeteryczKrzysztof Gajewski). Jednym z punktów uroczystości był też wykład Piotra Romana, który mówił o kierunkach rozwoju Bolesławca.

Jak podkreśla Wiesława Olczyk, założycielka i zarządzająca UTW, bolesławiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku spełnia cele edukacyjne i aktywizujące. Aktywizacja jest tu wielokierunkowa: intelektualna, ruchowa twórcza i społeczna. Aktywność w późnej dorosłości odmładza i dodaje skrzydeł.

Słuchaczem UTW może być osoba posiadająca uprawnienia emerytalne bądź rentowe. Bolesławiecka placówka utrzymuje kontakty z innymi uniwersytetami tego typu na Dolnym Śląsku i nie tylko (słuchacze uczestniczą m.in. w forach UTW). Warto dodać również, że Uniwersytet przyczynił się do otrzymania przez Gminę Miejską Bolesławiec pierwszego wyróżnienia w konkursie „Samorząd przyjazny edukacji osób starszych i integracji międzypokoleniowej”.

Oferta programowa Uniwersytetu dostosowana jest do oczekiwań i potrzeb słuchaczy (dzięki niej bolesławiecki UTW otrzymał w lipcu 2011 r. Certyfikat Samoakredytacji Fundacji dla Uniwersytetu Jagiellońskiego):

 • nauka języka angielskiego
 • nauka języka niemieckiego
 • nauka podstaw obsługi komputera
 • zajęcia ruchowe: gimnastyka rehabilitacyjna, gimnastyka taneczna, gimnastyka chińska, joga, siłownia, taniec orientalny
 • basen: rehabilitacja w wodzie, nauka pływania
 • basen: aerobik
 • warsztaty: psychologiczne, muzyczne, malarskie, teatralno-kabaretowe
 • klub kulturalno-poznawczy
 • sekcja turystyki pieszej
 • sekcja redakcyjno-dziennikarska
 • sekcja nordic walking.

– Nie ma lepszego leku niż Uniwersytet Trzeciego Wieku! – dodaje Wiesława Olczyk.

(informacja: ii)