Stadion imienia Stanisława Merdasa?

Stadion imienia Stanisława Merdasa?
fot. Marcin Zabawa Emerytowani nauczyciele WF-u wystąpili z inicjatywą nadania miejskiemu stadionowi imienia wybitnego działacza sportowego Stanisława Merdasa.
istotne.pl mirosław sakowski, stadion, stanisław merdas, bolesłavia, sesja rm

Stanisław Merdas już po zdanej maturze zajął się tworzeniem struktur sportowych w Bolesławcu – mówi Jerzy Sobczak, emerytowany nauczyciel wychowania fizycznego, który wraz z Janem Kulczyckim, Stanisławem Szypulskim, Piotrem KonefałemJanem Filipkiem wystąpił z inicjatywą nadania miejskiemu stadionowi imienia Stanisława Merdasa, wybitnego nauczyciela i trenera lekkiej atletyki, współzałożyciela Bolesłavii.

– Stasiu Merdas przez 60 lat czynnie zajmował się sportem, do ostatnich dni swojego życia angażował się w organizację imprez sportowych. Co więcej, potrafił skupić wokół siebie młodych nauczycieli WF-u i zarazić ich swoją pasją. No i wychował wielu lekkoatletycznych mistrzów Polski – wylicza Sobczak.

W czasie wrześniowej sesji Rady miasta interpelację w tej sprawie złożył Mirosław Sakowski, szef klubu radnych Platformy Obywatelskiej:

W imieniu grupy osób, wśród których są byli nauczyciele wychowania fizycznego: Jerzy Sobczak, Jan Kulczycki, Piotr Konefał, Stanisław Szypulski, zwracam się z prośbą o podjęcie działań, które doprowadzą do nadania stadionowi miejskiemu im. Stanisława Merdasa. Stosowne pismo grupa inicjatywna złożyła 25 maja tego roku na ręce Pana Prezydenta, 8 lipca podobne pismo otrzymał Pan Przewodniczący [Józef Pokładek – przyp „ii”].

Komisja Infrastruktury Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa na posiedzeniu w lipcu tego roku na mój wniosek poparła inicjatywę większością głosów – 5 za przy jednym głosie wstrzymującym się. Tak więc procedura się już rozpoczęła. Proszę zatem o niezwłoczne przygotowanie stosownej uchwały i poddanie jej pod głosowanie Wysokiej Rady.

Szef Rady Miasta Józef Pokładek: – Pytałem o to przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Alojzego Skórę. Odpowiedział mi, że na kolejną sesję Komisja przygotuje stosowną uchwałę i sprawa zostanie zamknięta.

Nadanie bolesławieckiemu stadionowi imienia Stanisława Merdasa to:
dobry pomysł
80.41 % głosów: 78
zły pomysł
11.34 % głosów: 11
nie mam zdania
8.25 % głosów: 8
fot. MZ

Do tematu wrócimy.

(informacja: ii)