PIT: rozlicz się już dziś

PIT: rozlicz się już dziś
fot. Marcin Zabawa Od 1 stycznia 2013 r. można składać deklaracje podatkowe za ubiegły rok.
istotne.pl pieniądze, urząd skarbowy bolesławiec

Ministerstwo Finansów przypomina, że 1 stycznia 2013 r. rozpoczął się okres składania rozliczeń podatku dochodowego PIT za 2012 r., trwający do 30 kwietnia 2013 r. Jednak podatnicy, którzy rozliczają się ryczałtem lub kartą podatkową, powinni zrobić to do końca tego miesiąca.

PIT przez Internet

Coraz popularniejsze staje się rozliczanie się w formie elektronicznej. To najszybszy i najprostszy sposób złożenia zeznania rocznego. PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-16A oraz PIT-19A wraz z załącznikami można wysłać drogą elektroniczną bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

W przypadku popełnienia błędu w formularzu w ten sam sposób składa się również korektę tych deklaracji. Najprościej zrobić to, korzystając z darmowego i wygodnego programu przygotowanego przez Ministerstwo Finansów. Aplikacja dostępna jest na stronie internetowej systemu e-Deklaracje. Dowodem złożenia zeznania w tej formie jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru, traktowane na równi z dowodem nadania listu poleconego czy potwierdzeniem złożenia deklaracji w urzędzie skarbowym.

Więcej informacji (m.in. formularze interaktywne dla dokumentów składanych drogą elektroniczną) na stronie systemu e-Deklaracje na www.finanse.mf.gov.pl.

Informacja dla osób składających zeznania roczne PIT za rok 2012

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bolesławcu w związku ze składaniem przez Państwa zeznań podatkowych PIT za rok 2012 i ułatwieniem szybkiego rozliczenia uprzejmie prosi o:

 • zwrócenie uwagi czy, PIT został w prawidłowy sposób podpisany
 • podanie numeru telefonu kontaktowego do Państwa
 • wpisanie informacji o sposobie zwrotu nadpłaty podatku np.:
  • na konto osobiste (UWAGA – w urzędzie musi być zgłoszony aktualny numer konta na formularzu:
   • ZAP-3 – składany w siedzibie urzędu skarbowego lub
   • CEIDG-1, CEIDG-RB – składany w organie ewidencyjnym
  • przez pocztę (UWAGA: kwota zwrotu podatku będzie pomniejszona o prowizję Poczty Polskiej)
  • obsługę kasową urzędu w kasie banku (UWAGA: Urząd wysyła do Państwa zawiadomienie. W przypadku niezgłoszenia się w wyznaczonym terminie nadpłatę pomniejszoną o koszty zwrotu przekaże przekazem pocztowym)
 • Osoby ubiegające się o zwrot podatku powyżej 2500 zł proszone są o przyniesienie ze sobą „do wglądu” lub wysłanie z PIT kserokopii informacji otrzymanych od płatnika m.in.: PIT-11, PIT-11A, PIT-40, PIT-40A, PIT-8C, co znacznie przyspieszy zwrot nadpłaty podatku.

Urząd Skarbowy w Bolesławcu przypomina również, że zwroty podatku poniżej kwoty 8,80 zł zwracane są wyłącznie na Państwa wniosek i wyłącznie w kasie banku.

Infolinia podatkowa dotycząca PIT-ów

W okresie składania zeznań rocznych PIT informacji telefonicznych udzielają pracownicy Referatu Przetwarzania Danych, Czynności sprawdzających w Dziale Obsługi Bezpośredniej:

 • Kierownik Referatu: tel. 75 646 52 60
 • osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej – pracownicy pod numerem tel. 75 646 52 5975 646 52 75
 • osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą – pracownicy pod numerem tel. 75 646 52 69 i 75 646 52 76

Infolinia podatkowa – Krajowa Informacja Podatkowa

Podatnicy mogą uzyskać informacje na temat stosowania przepisów prawa podatkowego przez połączenie telefoniczne z Krajową Informacją Podatkową:

 • z telefonu stacjonarnego: 0801 055 055
 • z telefonu komórkowego: (22) 330 0330

(informacja: Ministerstwo Finansów/US Bolesławiec/ii)