Winda w II Środowiskowym Domu Samopomocy

Winda w II Środowiskowym Domu Samopomocy
fot. UM Bolesławiec Zakończyły się prace przy montażu windy. Całkowity koszt robót wyniósł 112 993 zł.
istotne.pl prezydent, urząd miasta, inwestycja, winda

W II Środowiskowym Domu Samopomocy w Bolesławcu zakończyły się prace przy montażu windy. Prace polegały na wykonaniu robót wyburzeniowych i fundamentowych oraz montażu platformy dźwigowej wraz z wideofonem. Wykonawcą robót budowlanych była firma Technika Dźwigowa z Raciborza. Całkowity koszt robót wyniósł 112 993 zł.

Warto przypomnieć, że II Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Parkowej w Bolesławcu otrzymał 100 tys. zł dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Z wnioskiem o pomoc finansową związaną z zabezpieczeniem potrzeb ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zwrócił się prezydent Bolesławca.

fot. UM Bolesławiec
fot. UM Bolesławiec

Dom mieści się na I piętrze budynku przy ul. Parkowej 11. Jest ośrodkiem wsparcia dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniach głębszych bądź w stopniu lekkim, gdy towarzyszy temu sprzężone zaburzenie (np. dysfunkcja narządu ruchu, epilepsja). Uczestnicy prowadzonej w placówce terapii zakończyli albo nie kontynuują nauki w szkołach specjalnych oraz nie pracują.

Najważniejszym zadaniem II Środowiskowego Domu Samopomocy jest prowadzenie postępowania wspierająco-rehabilitacyjnego, tj. podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności osób uczestniczących w zajęciach terapeutycznych, niezbędnych im do możliwie jak najbardziej samodzielnego i godnego życia. Uczestnicy zajęć mają do dyspozycji szereg pracowni, w których pod opieką doświadczonych terapeutów rozwijają swoje umiejętności, zdobywając sukcesywnie coraz większą samodzielność.

(informacja zlecona)